I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Stwórca chce na nowo obdarzyć człowieka zaufaniem. Wypełnia obietnicę złożoną w rajskim ogrodzie… Ileż w…

I. Modlitwa w Ogrójcu Modlitwa Pana jest przepełniona pragnieniem wypełnienia bardzo trudnej woli Ojca. Chrystus mimo uczucia osamotnienia i lęku…

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Dzień trzeci – dla Jednych był zaskoczeniem, dla innych wypełnieniem obietnicy. Dla Jednych radość z pustego…