„Z pracy swojej ma człowiek pożywać Chleb codzienny” (Laborem exercens). Na owoce pracy naszych rąk czekają ludzie potrzebujący. Zwiastowanie Maryi…

„Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” (Famlliaris consortio). Dlatego też szatan tak bardzo się trudzi, by je…

„Godność kobiety i jej powołanie – odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej – nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości” (Mulieris…

Platońska idea piękna wciąż nas zachwyca i prowadzi nasze myśli w rejony jeszcze wspanialsze i głębsze od tejże wzniosłej wartości.…

Od chwili wygnania z raju człowiek doświadcza upadków wynikających z jego grzesznej natury. Z pomocą przychodzi nam Maryja. Nabożeństwo szkaplerzne…