Autor: ks. Kazimierz Dąbrowski

Ofiarować się Bogu to kochać Co całą swoją istotą, duszą, sercem; to oddać Bogu wszystko, czego zażąda. (…) I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Bóg wybrał Maryję do szczególnego działania* a Ona odpowiedziała ochoczo…

Celem- każdej działalności ludzkiej powinno być nie tylko wykonywanie pracy, ale dobro człowieka (…) I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie otwiera się niebo i Bóg objawia swoją…

„Niech się stanie wola Twoja…” I. Modlitwa w Ogrójcu Biografie piszą, że modlitwa chroniła Stanisławę Leszczyńską przed trudem dnia codziennego, przed udręką obozową, przed cierpieniem. Wołała wtedy jak Jezus: „Niech się stanie wola Twoja…”…

Jakie życie, taka śmierć, a po dobrym życiu czeka nas królowanie z Maryją. (…) I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Pusty grób i ukazanie się Chrystusa chwalebnego Apostołom najmocniej świadczą o Jego…