Autor: o. Tomasz Merton OSB

My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i „przyoblekliśmy Chrystusa” jako nową tożsamość, jesteśmy zobowiązani być świętymi, tak jak On jest święty. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia życia wartościowego, a nasze postępowanie winno świadczyć…