Autor: s. Stefania Korbuszewska CSL

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie W tajemnicy zwiastowania wiara Maryi wyraża się w wypowiedzianych przez Nią słowach: Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1, 38). I tak Maryja…

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie A gdy Jezus został ochrzczony, ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego (por. Mt 3, 16). Nad katechumenem przyzywa się najpierw imienia Trójcy: Ojca,…

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Jezus modlił się: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie…

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał (J 21,14). Zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa na własne oczy i uwierzyli, to znaczy mogli przeniknąć w głębię tego, co…