Czas

Stwarzając cię, Pan Bóg wyznaczył czas pewien, w którym żyjąc na ziemi, masz spełnić swój cel, tj. służyć Bogu i zasłużyć na niebo. Słusznie więc ojcowie święci mówią, że CZAS WART TYLE CO BÓG.

KTO DOBRZE UŻYWA CZASU NA ZIEMI, TEN ZYSKUJE BOGA NA WIEKI.
Cała umiejętność życia naszego na tym polega, aby wszystek nasz czas, każdą godzinę, każdy dzień, miesiąc, rok cały i całe życie poświęcić i oddać Bogu, który je nam dał.

Często, bardzo często rozważaj, że skończy ci się czas.

Korzystaj z każdej minuty.

Nie traćcie czasu, drodzy czytelnicy; pamiętajcie, że lenistwo to początek wszelkiego zła.
Kto traci czas przy wstawaniu rano, ten go w dzień przy pracy nie ceni.
Należy każdą rzecz załatwiać we właściwym czasie i z właściwym porządkiem.
Ludzie, którzy się godzin nie pilnują, nigdy nie doprowadzą niczego do skutku. Nigdy im się nic nie powiedzie. Powiększą ilość niezadowolonych z losu z własnej winy. Pilnując się starannie godziny w najdrobniejszym zajęciu, zyskuje się wiele czasu na wszystko, pomnaża się swe bogactwo niebieskie, a za pomocą Bożą i ziemskie.
Zliczcie chwile, któreście przepróżnowali, a ile z nich godzin wypadnie?! W ciągu tych godzin ile to rzeczy pożytecznych można było zrobić?!
Wszystko można odzyskać, tylko chwil darmo straconych nikt nie powróci.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego


Partnerzy medialni