Myśli różne

Ważną jest rzeczą korzystać z gazet i dobrych książek.

Nie ma nigdy siły tam, gdzie nie ma jedności.

Prawdziwe szczęście w nas samych się znajduje.

Bez Boga nie ma prawdziwego szczęścia na ziemi.

Aby być szczęśliwym na tej ziemi trzeba mieć czyste sumienie, z Bogiem żyć w zgodzie, wierzyć w Opatrzność, ufać Bogu, pragnąć zbawienia i do tego dążyć. Kto inaczej postępuje, szczęśliwym być nie może, choćby koronę na skroniach nosił. Kto zaś to czyni, to choć najbiedniejszy, będzie prawdziwie szczęśliwy.

Dałby Bóg obyśmy w całym naszym życiu byli zajęci krzyżem Jezusa Chrystusa i powiększeniem Jego chwały.

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego


Partnerzy medialni