Maj to miesiąc, w którym świat rodzi się do życia. Miesiąc poświęcony Matce Bożej, która swoim fiat pozwoliła Życiu przyjść na świat. Niezwykle wymowna w polskiej kulturze tradycja nabożeństw majowych świadczy o tym, że w naszych sercach Maryja ma swoje jedyne, niepowtarzalne miejsce. Świat się zmienia, nowa rzeczywistość nie raz nas zaskakuje i zaprasza do refleksji nad sensem naszego życia, ale zawsze jest zaproszeniem, by każdego dnia na nowo powierzać swoje życie Panu Bogu przez ręce Matki Jego Syna. Pięknym wyrazem tego oddania są codzienne, wieczorne nabożeństwa majowe.

Zachęcamy Was do trwania na modlitwie z Maryją przez następne 30 dni maja. Śpiewajmy majówki wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach, przydrożnych figurach i naszych kapliczkach w domu. Każdego dnia będziemy publikować na naszej stronie krótkie rozważania, tzw. „czytanki” autorstwa Wincentego Łaszewskiego, Mariologiczne ABC, które pomoże nam lepiej poznać Matkę Boga i naszą. Zamieszczamy także tekst i nagranie Litanii loretańskiej oraz nagranie pieśni maryjnych w wykonaniu sióstr loretanek.

Zapraszamy Was do codziennej, wspólnej modlitwy z nami.

„Maryja jest tak potężna, że może zawsze nas wspierać i tak czuła, że wciąż nas otacza miłością. Wymaga tylko tego, abyśmy Ją z ufnością wzywali”. bł. ks. Ignacy Kłopotowski

advanced divider

LITANIA LORETAŃSKA

AVE MARIA

W DOMU TWOIM

MATKO PIELGRZYMUJĄCA

WYZWOLONY

MODLITWA ZA MŁODYCH

NAJWIĘKSZYM SZCZĘŚCIEM

MODLITWA ZA RODZINY

BĄDŹ POZDROWIONA

ROZWAŻANIA MAJOWE

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Psałterz Jezusa i Maryi

Psałterz Jezusa i Maryi
bł. Alan z La Roche

Dominikanin, bł. Alan z La Roche (1428-1475) to prawdziwy apostoł Różańca. Jego istotny wkład w rozwój i odnowienie Psałterza Jezusa i Matki Bożej, jak nazwał tę modlitwę, nie podlega dyskusji. Wyróżnił w niej choćby i zalecał tematyczne wyodrębnienie tzw. płaszczyzn medytacyjnych (chrystologicznej, mariologicznej oraz naśladowczej, dotyczącej dostrzegania cnót Jezusa i Maryi oraz potrzeby wdrażania ich we własne życie). Wprowadził nadto podział na tzw. dziesiątki Pozdrowień anielskich (razem 15) oraz trzy części: radosną, bolesną i chwalebną (po 50 ,,Zdrowaś” każda), czym nawiązał do liczby Psalmów (150). Podział ten podjął św. Pius V w bulli Consueverunt (1569), określając kanon Różańca.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.