Pomysłów na odmawianie różańca jest dziś wiele. Spotkać możemy różańce w formie karty kredytowej, różaniec wirtualny, gdzie wystarczy w komputerze nacisnąć klawisz i przesuwają się „wirtualne paciorki” itp. Ja sam noszę na palcu różaniec-obrączkę i dzięki temu zawsze mam go przy sobie.

BI. Jan Paweł II w liście o różańcu pisze, że tradycyjnie do odmawiania różańca używa się koronki i pięknie wyjaśnia jej symbolikę: „Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego, który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. Na Chrystusie skupia się życie i modlitwa wierzących. Wszystko od Niego wychodzi, wszystko ku Niemu zdąża, wszystko przez Niego, w Duchu Świętym, dochodzi do Ojca”. Wymowny więc i godny naśladowania jest gest pocałunku krzyżyka, kiedy rozpoczynamy i kończymy modlitwę różańcową. Papież przywołuje też postać bł. Bartłomieja Longo, który „widział w niej również «łańcuch» łączący nas z Bogiem. Owszem, łańcuch, ale łańcuch «słodki»”.

Koronka różańca, jak pisze bł. Jan Paweł II, „przypomina więzi komunii i braterstwa, łączące nas wszystkich z Chrystusem”. Dobrze jest mieć swój osobisty różaniec, którego paciorki będą wytarte od częstej modlitwy, a w chwili śmierci ktoś oplecie nim nasze zastygłe ręce. Niech różaniec ma swoje miejsce, np. przy łóżku, na stoliku, gdzie stoi krzyż lub figura Matki Bożej, a może po prostu w kieszeni ubrania czy w torebce, by zawsze był pod ręką. Pamiętajmy jednak, że koronka różańca to nie amulet zawieszony przy lusterku w samochodzie, zaplątany, bo nigdy nieużywany. I nie służy on do zabawy, ale do modlitwy.

Różaniec może być pięknym prezentem z okazji ślubu, urodzin czy imienin. Możemy w ten sposób zachęcić kogoś, by sięgnął po tę modlitwę.

Ciekawe, że choć bł. Jan Paweł II nie określa, jak ma się rozpoczynać modlitwa różańcowa (pozostawia tu różne możliwości w zależności od miejscowych tradycji), to zwraca uwagę na fakt, że: „Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża, by niejako skierować spojrzenie modlącego się na rozległy horyzont potrzeb Kościoła”. Modlitwa w intencjach papieża jest też jednym z warunków uzyskania odpustów, które Kościół wiąże z odmawianiem różańca.

Ojciec Święty, dołączając do rozważań różańcowych tajemnice światła, zaproponował, by tajemnice radosne były odmawiane w poniedziałki i soboty, tajemnice bolesne we wtorki i piątki, tajemnice chwalebne w środy i niedziele, a tajemnice światła w czwartki. Nie oznacza to jednak, że nie mamy prawa sami dostosować tajemnic różańcowych do okoliczności i czasu, np. w Boże Narodzenie, które przypadnie w piątek, możemy z powodzeniem odmówić tajemnice radosne, a nie bolesne itp.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

O różańcu Maryi Od Sykstusa IV do Piusa V Angelus Maria Walz OP

O różańcu Maryi Od Sykstusa IV do Piusa V
Angelus Maria Walz OP

O początkach i rozwoju niektórych nabożeństw warto niekiedy pisać – po to, by w końcu zebrać nagromadzone o nich wiadomości i poszczyć o nowe, w międzyczasie odkryte, źródła, tak żeby dotyczący ich materiał ukazać w nowym świetle. Taki właśnie cel przyświeca niniejszemu przedstawieniu pewnego etapu historii modlitwy różańcowej.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.