POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Tajemnica modlitwy Jezusa w Ogrójcu przeraża i pociąga zarazem. Zbawiciel, który uciszał burzę, gromił demony, wskrzeszał umarłych, w Getsemani pokazuje się jako przerażony. Poci się krwią, drży. Lęk Syna Bożego powoduje w nas niepewność, a jednak pociąga i wlewa ufność, że nasze lęki są ważną częścią duchowego wzrastania i szansą, by powierzyć się Bogu mocniej niż dotychczas. Panie daj nam łaskę przezwyciężania naszych lęków, przeżywania ich z Tobą na modlitwie.

Biczowanie Pana Jezusa

Chrystus w oczach wielu stał się przegrany, słaby, pokonany. Wielu faryzeuszy i obłudników pewnie zacierało ręce. Jednak zdolność do przyjęcia cierpienia nie objawia słabości, lecz męstwo. Chrystus nie przegrywa, ale potwierdza prawdziwość swoich słów o Dobrym Pasterzu, który oddaje swoje życie za owce.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Chrystus znieważony, o zeszpeconym obliczu nie przestaje być najpiękniejszym z synów ludzkich, gdyż Jego piękno płynie z relacji z Ojcem. Jezus cierniem ukoronowany daje nadzieję każdemu cierpiącemu człowiekowi, każdemu poranionemu sercu, każdej wyniszczonej godności osoby ludzkiej. Jezus cierniem ukoronowany jest blisko, gdy cierpisz, jesteś poniżony, wyśmiany.

Dźwiganie krzyża

Jeszcze zanim Chrystus wziął krzyż na swe ramiona, czuł ogromny ból ran po biczowaniu oraz ścisk wbijających się w skronie cierni. Nasz Pan był pewnie głodny, spragniony i przemarznięty po chłodnej nocy pełnej kpin i okrucieństwa żołnierzy. Chociaż po ludzku Boży Skazaniec był wrakiem człowieka i od śmierci dzieliły Go tylko godziny, to jednak można oczyma wiary dostrzec w Nim Kogoś więcej niż skazańca. Oczy wiary widzą Zranionego Pasterza, który nigdy nie przestaje kochać.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Przebite tuż po śmierci Serce naszego Pana stało się dla nas otwartą na wieki bramą do szczęścia wiecznego. W jego ranach jest nasze uzdrowienie. On zburzył rozdzielające nas mury wrogości, zadawszy śmierć grzechowi! Jego Serce jest przebite i na wieki otwarte. Jego Serce jest źródłem wszelkiej łaski i miłosierdzia, z którego możemy zaczerpnąć dobroci, przebaczenia, bliskości – tyle, ile tylko pragniemy.

UDOSTĘPNIJ