1. Modlitwa w Ogrójcu

Ogrójec to miejsce ogromnej samotności Pana Jezusa. „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich” – modli się Nauczyciel. I skarga skierowana do uczniów: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. Kościół wciąż poszukuje tej utraconej godziny. Trzeba pamiętać, że słowa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” – Pan Jezus powiedział z krwawym potem na czole.

2. Biczowanie

W momencie biczowania zaczęła się w pełni krwawa męka Zbawiciela. Pasja Pańska trwa. Chrystus przypomina: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Patrząc na ubiczowanego Jezusa, pokrytego śmiertelnymi ranami, widzimy ogrom grzechów. Każdy grzech jest biczowaniem Miłości i Prawdy.

3. Cierniem ukoronowanie

Prawdo! Ty zawsze chodzisz w cierniowej koronie. „Oto człowiek”. Cała królewska godność człowieka, którą Jezus przyszedł odnowić, kryje się teraz w Nim. Kiedy wszystko jest na sprzedaż, również człowieka uważa się za towar. Odkrywanie godności człowieka, wydobywanie dobra i piękna jego życia spod różnych nawarstwień zła, wiąże się z trudem, ale jest on konieczny, aby zobaczyć człowieka.

4. Dźwiganie krzyża

„Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Zbawienie przyszło przez krzyż. Chrystus niósł ciężki krzyż na Golgotę. Jego prześladowcy musieli szukać człowieka, który by Mu pomógł. Krzyż dźwigany bez Chrystusa może nas zmiażdżyć, dźwigany razem z Jezusem prowadzi do zmartwychwstania. Jest drogowskazem i bramą do nieba.

5. Ukrzyżowanie

Chrystus rozpięty na krzyżu. Pod krzyżem stoi Jego Matka. Z głębokości bólu i udręczenia płyną słowa miłości Boga do człowieka: „Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią… Dziś ze Mną będziesz w raju… Oto Syn twój… Oto Matka twoja… Pragnę… Wykonało się… Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Wypowiedziane słowa są testamentem.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Wykładowca i ojciec duchowny w Seminarium. Zmarł 22 września 2015 w Warszawie.