„Niech się stanie wola Twoja…”

I. Modlitwa w Ogrójcu

Biografie piszą, że modlitwa chroniła Stanisławę Leszczyńską przed trudem dnia codziennego, przed udręką obozową, przed cierpieniem. Wołała wtedy jak Jezus: „Niech się stanie wola Twoja…” I – zamiast złorzeczyć czy przeklinać – modliła się gorliwie za prześladowców. 

II. Biczowania Pana Jezusa

Jezus znosił cierpliwie I w milczeniu chłosta l szyderstwa Po biczowaniu Jego ciało stało się Jedna wielką raną. Stanisława Leszczyńska nigdy nie złorzeczyła tym, którzy Ja prześladowali. Nawet uczyła Innych miłości nieprzyjaciół. Nigdy nie wydała na nikogo wyroku potępiającego. mimo Ze przeżyła przeogromne katusze.

III. Cierniem ukoronowanie

Włożono na Jezusa korona cierniową, aby Go wyśmiać, wyszydzić. Nam też tak trudno odejść z grona szyderców. Kiedy Jeden ze świadków Leszczyńskiej, mając na myśli hitlerowców, w jej obecności wypowiedział słowa: .Ach, to zbrodniarze”, natychmiast zareagowała: „Nie mów o nich tak, to nie ich wina”.

IV. Dźwiganie krzyża

Jezus dźwigał krzyż na Kalwaria I pod Jego ciężarem upadał, ale wstawał, aby nieść „słodki ciężar”. Krzyż obozowy Stanisławy Leszczyńskiej byt też niezwykłe ciężki. Tak opisano Jej przeżycia: „Obóz byt położony na bagnistym terenie, co sprzyjało rozwojowi chorób. Wkrótce po przybyciu zaczęta Stanisława też cierpieć na typowe dla obozu choroby i znalazła się w szpitalu obozowym. Szczególnie bolała nad tym, że na polecenie esesmanów topiono noworodki”.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Stanisława swoją postawą uczyła innych, jak umierać. Alina Nowak pisze, że przy „mamie” (tak nazywano leszczyńską) przestawało się być zaszczutym zwierzęciem – stawało się znów człowiekiem. Łatwiej można było znieść tę mękę, bo w koszmarze obozu jej postać promieniowała Jak anioł.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ