I. Modlitwa w Ogrójcu

W jaki sposób, choćby najmniejszy, można brać udział w modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Myślę, że najpierw trzeba sobie uświadomić ducha Jezusowej ofiary. Ileż w nas wygodnictwa, egoizmu, a jakże mato ducha ofiary! Czy pamiętamy, że w najgorszych chwilach Jezus modli! się do Ojca?

II. Biczowanie Pana Jezusa

Czy dzisiejszy człowiek rozumie, dlaczego Jezus cierpiał (…) pod batem biczowania? (…) Cierpiał dlatego, że tak bardzo wielbił Pana Boga, że czynił wszystko to, czego Bóg od Niego chciał, w duchu pokuty. (…) Nie bójmy się bólu, cierpienia, batów (…), jeżeli za tę cenę otwieramy Bogu drogę na świat, w którym jest tyle zła.

III. Cierniem ukoronowanie

Czy cierpiąc, umiemy cierpieć? (…) Wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, mówimy o cierpieniu. Wtedy, kiedy cierpimy, narzekamy i załamujemy ręce. Tymczasem Serce Jezusowe to Serce otoczone cierniami. Serce Jezusa, który cierpiąc, uczył i uczy cierpieć.

IV. Dźwiganie krzyża

Każdy z nas ma pewną wrodzoną zdolność: pragnie zamknąć się w pustelni własnego cierpienia. (…) Każdą cegłą odgradza się od innych. (…) Jeśli złączymy cierpienia innych z naszym, wtedy wchodzimy w nurt bolesnych tajemnic różańca. Wchodzimy w Bożą tajemnicę – krzyż dźwiga Pan Jezus i to On zaprasza nas do swojego cierpienia.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Jezus jako człowiek dotrwa do końca. (…) Ilu załamało się na Bożej drodze, ilu porzuciło klasztory, (…) ilu roztrwoniło miłość, ilu pozabijało się, chociaż byli pobożni (…) – nie umieli wytrwać do końca! (…) Są chwile bardzo trudne, kiedy spadają nam kamienie na głowę (…). wtedy trzeba powtarzać sobie: „Kto dotrwa do końca w duchu swego powołania – będzie zbawiony”.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Kapłan, poeta i publicysta, uważany za jednego z najwybitniejszych kapłanów-pisarzy w Polskim Kościele Katolickim. Jego twórczość literacka, bogata w treści religijne i społeczne, zdobyła szerokie uznanie czytelników.