Pragnij, moje dziecko, cierpieć, bo miłość bez cierpienia nie jest zaspokojona. Najchętniej staraj się ochotnie dźwigać te codzienne krzyżyki, których tak pełno w naszym życiu, a od których nikt z nas nie jest wolny. (…)

I. Modlitwa w Ogrójcu

Sam Chrystus swoim przykładem chciał nas nauczyć i pocieszyć, abyśmy w życiu nie tracili ducha, gdy doświadczamy cierpienia. On, Wszechmocny, z miłości się poświęcił na śmierć – drżał, lękał się, a nawet prosił o oddalenie tego kielicha, gdy przyszła chwila spełnienia, a jednak wypełnił ofiarę. Otóż i ty, moje dziecko, nie lękaj się swojej chwilowej słabości; mam nadzieję, że raz uczyniwszy z siebie dobrowolną ofiarę, będziesz trwać w niej wiernie do końca.

II. Biczowanie Pana Jezusa

Podobnie jak Chrystus dla swoich ukochanych uczniów, tak ja dla ciebie nie proszę, aby oddalił albo uwolnił cię od cierpienia, ale aby dał ci łaskę przyjmowania go z radością. Spoglądaj na Chrystusa jako ofiarę i staraj się Go naśladować. Ten widok doda ci sity i odwagi.

III. Cierniem ukoronowanie

Nie przypatruj się ranom twej duszy, ale wołaj do Lekarza niebieskiego, aby te rany uleczył: O mój Jezu, miłosierdzia! O Jezu, bądź wola Twoja! Niech te króciutkie westchnienia będą powtarzane przez ciebie często. Na pewno zostaniesz wtedy wewnętrznie umocniona.

IV. Dźwiganie krzyża

Pragnij, moje dziecko, cierpieć, bo miłość bez cierpienia nie jest zaspokojona. Najchętniej staraj się ochotnie dźwigać te codzienne krzyżyki, których tak pełno w naszym życiu, a od których nikt z nas nie jest wolny. Miłość niech ci mówi: Kochaj i naśladuj cierpiącego Jezusa.

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Okaż się godną Jego zaufania, okaż się godną imienia oblubienicy Ukrzyżowanego. Niech cię nie przymus, nie potrzeba rozciąga na krzyżu, ale miłość; nie ta miłość, która się objawia w pociechach, we łzach, ale w doskonałym i ochotnym wypełnieniu woli Bożej. Twoją pociechą niech będzie cierpienie bez żadnej pociechy w największym opuszczeniu na wzór twego Boskiego Oblubieńca, abyś z Nim mogła zawołać: „Wykonało się!”.

bł. Maria Angela Truszkowska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.