„Cały jestem Twój i wszystko, co moje, jest Twoim…” (Totus Tuus). Cały Twój, Ojcze – tak modlił się Jezus na krzyżu. I Ojciec przyjął tę ofiarę, a jako pierwsza miała ją w rękach Matka Bolesna.

Modlitwa w Ogrójcu

„Blask prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz I podobieństwo Boga” (Veritatls splendor). Nie zawsze łatwo przyjąć tę prawdę wraz ze wszystkimi jej wymaganiami. Kiedy przyjdzie nam zmagać się z trudną prawdą naszego życia, uczmy się od Jezusa, który w Ogrójcu wygrał bitwę o prawdę.

Biczowanie Pana Jezusa

Przez pokutę przychodzi do nas dar pojednania (Reconciliatio et paenitentia). Pierwszym pokutującym za grzechy świata jest Jezus – nasze pokuty są tylko symbolicznym aktem przyłączenia się do spracowanego Zbawiciela. Przez Jego bolesną mękę – naucz mnie. Ojcze, z wiarą przeżywać moje cierpienia.

Cierniem ukoronowanie

„Pilnym zadaniem Kościoła jest ponowne głoszenie mieszkańcom Europy wyzwalającego przesłania Ewangelii” (Ecclesia in Europa). Europa – najstarsza córka Kościoła-Matki – stoi na rozdrożu. Tyle pięknych owoców świętości przyniosła w ciągu wieków – tyle obojętności wobec Ewangelii jest w niej dzisiaj. Jak wiele cierpienia kosztuje Chrystusa miłość do Oblubienicy!

Dźwiganie krzyża

„W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Salvifici doloris). W tych słowach św. Pawła – odsłaniających zbawczą wartość cierpienia – Jan Paweł II proroczo opisywał tajemnicę swego pontyfikatu. Czy moje cierpienia są przekleństwem czy też ofiarą, którą mogę składać za zbawienie świata? Mamy tylko taki wybór: nieść krzyż z Jezusem lub nieść go z przeklinającym własne życie łotrem.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Cały jestem Twój i wszystko, co moje, jest Twoim…” (Totus Tuus). Cały Twój, Ojcze – tak modlił się Jezus na krzyżu. I Ojciec przyjął tę ofiarę, a jako pierwsza miała ją w rękach Matka Bolesna. Przez ręce Maryi także Jan Paweł II cały oddawał się Bogu. Modląc się na różańcu, pracujemy na to, by całe nasze życie stało się wieczystym darem dla Boga,

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ