POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tajemnica zmartwychwstania przekonuje nas, że grobowy kamień nie oznacza końca, a ostatnie słowo nie należy do śmierci. Jezus powstał z martwych, rozrywając nie tylko pęta grzechu i śmierci, ale nade wszystko lęku i skończoności naszych marzeń o doświadczaniu miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, która nigdy nie ustaje. Od chwili wielkanocnego poranka wszystko może być przeniknięte wiarą dającą życie wieczne, jeśli tylko tego zapragniemy.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wstępując do nieba, Jezus obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Scena wniebowstąpienia pokazuje nam, że nie ma takiej przestrzeni, w której bylibyśmy zostawieni sami sobie. Chrystus wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce w domu Ojca. Nie znaczy to, że nas opuścił, On jest z nami, ponieważ nie ogranicza Go już czas i przestrzeń. Dlatego liturgia paschalna wkłada w usta Zbawiciela słowa: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą!”. Przyjmij dziś te słowa Jezusa Zwycięzcy, który zasiada w niebie po prawej ręce Ojca.

Zesłanie Ducha Świętego

Scena Zesłania Ducha Świętego pokazuje odwrotność tego, co stało się w czasie budowy wieży Babel. Wówczas ludzie byli pełni pychy i pragnęli zbudować świat bez Boga, czego końcem stało się wzajemne niezrozumienie. W dniu Pięćdziesiątnicy serca pokornych Apostołów zostały na nowo stworzone, aby ufać Chrystusowi i rozumieć drugiego człowieka. Dziś tak bardzo potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego, abyśmy potrafili budować mosty. Dlatego wołamy: „Przyjdź, Duchu Święty!”.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Maryi oświetla nasze codzienne trudy. Pokazuje, że żadna chwila naszego zmagania o prawdę, dobro i miłość nie jest zapomniana w oczach Bożych. Wzięcie Maryi do niebieskiej chwały dodaje nam otuchy i motywacji, aby każdego dnia się modlić i szukać Boga w chwilach zwyczajnych, codziennych, bo kresem tego wytrwałego zmagania jest niebo.

Ukoronowanie Matki Bożej

Maryja jest dla swego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei, jak uczy nas święta liturgia. Ona cieszy się chwałą swego Syna i Pana, ale nie poprzestaje tylko na radości, lecz nieustannie oręduje za każdym z nas. Wyprasza nam tak wiele Bożych łask i nigdy nie przestaje w nas wierzyć, dlatego jest Matką, która wszystko rozumie i każdego ogarnia swoim sercem.

UDOSTĘPNIJ