1. Zmartwychwstanie

Oto jest dzień zwycięskiej Miłości. Jezus pomimo zamkniętych drzwi wchodzi i mówi przerażonym uczniom: „Pokój wam”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Opadł strach. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Przeżywamy go w sposób szczególny w każdą niedzielę.

2. Wniebowstąpienie

Życie nasze jest pielgrzymowaniem. Powołani z miłości Boga idziemy do domu Ojca. „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce”. Jeżeli wędrujemy przez całe życie z Jezusem, pełnimy Jego wolę. Niebo jest przyjętą Miłością. Jest obecnością Boga i tych wszystkich, którzy uwierzyli Miłości i żyli nią na ziemi.

3. Zesłanie Ducha Świętego

„Wszyscy oni trwali na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa”. Słuchali Boga, czekali na spełnienie obietnicy i zostali napełnieni Duchem Świętym i Jego darami. Idą na cały świat, głosząc Ewangelię o Chrystusie. Są Jego świadkami. Za to świadectwo płacą najwyższą cenę – oddają swoje życie. Tak rodzi się Kościół. Widzimy, czego może dokonać Duch Święty w życiu człowieka, jeżeli podda się on Jego mocy.

4. Wniebowzięcie Maryi

Matka Chrystusa, która odchodzi z tej ziemi za Synem, ma najpełniejszy udział w tajemnicy Odkupienia. Szła pierwsza w pielgrzymce wiary i była zjednoczona z Synem, aż po krzyż. Maryja strzeże z taką miłością i mocą dzieci Kościoła, z jaką chroniła swego Jednorodzonego. Trzeba Jej bezgranicznie zawierzyć.

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Droga Maryi w dziele zbawienia rozpoczęła się od słów: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Zostaje ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Służyć Bogu znaczy królować. Królowanie Maryi jest macierzyńskie. Zatroskana o królestwo Boże zaprasza wszystkie dzieci do współpracy przez miłość, cierpienie i modlitwę, zwłaszcza różańcową.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Wykładowca i ojciec duchowny w Seminarium. Zmarł 22 września 2015 w Warszawie.