Niech Maryja cię strzeże po wszystkie dni życia twego. Do Niej się uciekaj w każdej potrzebie, u Niej szukaj rady w każdej wątpliwości, pociechy w każdym cierpieniu. Ona niech ci wszystkich i wszystko zastąpi. (…)

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pozwól mi, o Jezu, umrzeć z boleści, z tęsknoty
i z miłości, a potem uczyń ze mną, co Ci się podoba. Pozwól mi tylko wiecznie Ciebie kochać. Wiecznie, jeśli chcesz, o Panie, cierpieć dla Ciebie, byle żyć Twą miłością. Twoją być na wieki i Twoją przenajświętszą wolę chwalić.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan niech ci będzie wszędzie i zawsze wszystkim za wszystkich. Niech napełni duszę twoją wszelkimi pociechami. Niech cię obdarzy miłością pokorną, miłością wspaniałomyślną, która o sobie zapomina, miłością mocną, miłością cierpliwą, miłością gorliwą, która nigdy nie słabnie, miłością stałą, która nigdy nie ustaje. Takiej miłości pragnę dla ciebie.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Prosisz mnie o radę, o naukę, ale czymże moje nauki będą przy nauce Ducha Świętego. Wolę więc zamilknąć i polecić cię Jezusowi, On cię wszystkiego nauczy i poprowadzi przez życie. Ja tylko Bogu za ciebie dziękuję i podziwiam w tobie działanie Jego łaski. Wiem, że to, co piszę, nie wbije cię w pychę i zarozumiałość. Razem wychwalajmy Bożą miłość, dobroć i miłosierdzie.

IV. Wniebowzięcie Maryi

Niech Maryja cię strzeże po wszystkie dni życia twego. Do Niej się uciekaj w każdej potrzebie, u Niej szukaj rady w każdej wątpliwości, pociechy w każdym cierpieniu. Ona niech ci wszystkich i wszystko zastąpi. Kochaj Ją jak dziecko, o Niej myśl ciągle, dla Niej pracuj, dla Niej cierp, na Jej rękach Bogu oddaj ducha.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

Oddaję cię zupełnie pod duchową opiekę Przenajświętszej Maryi Panny. Przy Jej nogach, przy Jej Sercu ukrywam ciebie. Ona niech ci wymodli spełnienie pragnień twoich. Ona sama niech będzie Mistrzynią twej duszy i niech cię uspokoi, abyś się stała godną zyskać jak najprędzej to, co Pan Jezus przygotował dla ciebie, gdy już ci będzie wolno odpocząć u nóg Jego w tym życiu, za którym tęsknisz.

bł. Maria Angela Truszkowska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.