Jakie życie, taka śmierć, a po dobrym życiu czeka nas królowanie z Maryją. (…)

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Pusty grób i ukazanie się Chrystusa chwalebnego Apostołom najmocniej świadczą o Jego zmartwychwstaniu. Stanisława Leszczyńska żyta wiarą w zmartwychwstanie. Nie bata się śmierci, bo wierzyła w nieśmiertelność. Naoczny świadek jej obozowego życia zeznaje: „Wszystko, co dla nas I dla naszych dzieci robiła, mogło być dla niej wyrokiem śmierci”.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Wniebowstąpienie to tajemnica, która uświadamia,
że nasza ojczyzna jest w niebie; tam jest dla nas przygotowane miejsce. Życie Stanisławy Leszczyńskiej uświadamia, że chrześcijanin powinien stawać się coraz bardziej podobny do Chrystusa, aby być coraz piękniejszym kryształem zdobiącym Bożą budowlę, czyli Kościół święty – Niebieskie Jeruzalem.

III. Zesłanie Ducha Świętego

„Zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili różnymi językami”. Posłannictwo Kościoła ma dotrzeć do wszystkich narodów. Miała tego świadomość Stanisława Leszczyńska, która brała w opiekę nie tylko Polaków, lecz także Żydów czy Romów. Uczyła wzajemnej miłości w warunkach, w których – jak się zdawało – nie było na nią szans.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jakie życie, taka śmierć, a po dobrym życiu czeka nas królowanie z Maryją. Życie Stanisławy Leszczyńskiej było naznaczone tajemnicą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, bowiem w łódzkim kościele pod tym wezwaniem została ochrzczona, przyjęta Pierwszą Komunię świętą, a obecnie w krypcie tegoż kościoła znajduje się jej ciało. Syn Stanisławy, który był obecny przy Jej śmierci, oświadczył z przekonaniem: .Moja mamusia na pewno jest już w niebie”.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryja jest Królową świata, Królową Polski. Jasna Góra to duchowa stolica naszego Narodu. 2 maja 1982 r. na Jasnej Górze, w jubileusz 600-lecia klasztoru paulinów, polskie kobiety złożyły w darze kielich, na którym zostały przedstawione cztery postacie: św. Jadwiga Trzebnicka, bł. Królowa Jadwiga, bł. Teresa Ledóchowska i Stanisława Leszczyńska (Stanisławę przedstawiono w obozowym pasiaku z małym dzieckiem przytulonym do piersi), Umieszczenie Stanisławy na Kielichu Życia Jest jej największym wyróżnieniem, a zarazem pragnieniem, by była zaliczona do grona błogosławionych.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ