„Godność kobiety i jej powołanie – odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej – nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości” (Mulieris dignitatem). W dobie zamętu i eksperymentów na ludzkiej naturze Maryja pozostaje symbolem spełnionej kobiecości i szczęśliwego, choć tak trudnego, macierzyństwa.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca” (Redemptoris missio). Chrystus zmartwychwstał,; jako pierwszy – my wciąż jesteśmy w drodze. Wiemy, dokąd zmierzamy, ale wokół nas wciąż tak wielu ludzi, którzy nie wiedzą, jaki sens ma życie i jaki sens ma umieranie. Ci ludzie patrzą na nas uważnie, czy „głosimy śmierć Twoją, Panie”, czy „wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”, czy „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”…

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Na początku nowego tysiąclecia, gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi…” (Novo millennio ineunte), jesteśmy pełni lęków. Jezus zniknął nam z oczu, a książę tego świata jest bardzo aktywny. Wierzymy, że Jezus kiedyś „przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”, ale tak bardzo potrzebujemy Jego dobrego spojrzenia, Jego uzdrawiającego dotyku… J „Ukaż nam, Panie, pogodne oblicze!”.

Zesłanie Ducha Świętego

„Ducha Świętego wyznaje Kościół jako «Pana i Ożywiciela»” (Dominum et vivificantem). Uczniowie Chrystusa stale modlą się o tego Ducha, bo bez Jego tchnienia „jeno cierń i nędze”. Szczęśliwa wspólnota, która do tej modlitwy zaprasza Maryję. Ona dobrze i wie, jak Duch przychodzi. Ona wie, jak przyjmuje się Jego dar.

Wniebowzięcie Maryi

„Godność kobiety i jej powołanie – odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej – nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości” (Mulieris dignitatem). W dobie zamętu i eksperymentów na ludzkiej naturze Maryja pozostaje symbolem spełnionej kobiecości i szczęśliwego, choć tak trudnego, macierzyństwa. I modli się za niewiasty na ziemi, by nie i lękały się swej kobiecości.

Ukoronowanie Matki Bożej

„Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia” (Redemptoris Mater).J„Stoi Królowa po Twojej prawicy…”, stoi Maryja jako pierwsza uczennica Chrystusa. Zwołuje uczniów Syna i dyskretnie przypomina: „Zróbcie : wszystko, co wam powie”. I modli się za nami teraz – i będzie się modliła w godzinę naszej śmierci…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ