POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Scena zwiastowania pozwala nam odkryć, jak być blisko Boga we wszystkim. Maryja, widząc Archanioła Gabriela, czuje się zmieszana, przestraszona, pyta posłańca, w jaki sposób zostanie Matką Boga, przecież nie zna męża. A jednak mimo tylu powodów do zwątpienia Jej serce okazuje się niezwykle ufne i wierne. Prośmy, rozważając tę tajemnicę, abyśmy zawsze potrafili zgadzać się na Boże wezwania.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Wybranie na Matkę Bożą jest ogromnym zaszczytem. Pewnie wiele kobiet wysuwałoby różne żądania, gdyby otrzymały tak wyjątkowe powołanie. Tymczasem Maryja pozostaje pokorną służebnicą. Niesie Chrystusa, służy Elżbiecie, Zachariaszowi i także nam na drodze wiary. Prośmy o to, abyśmy nie pytali o nasze korzyści, ale byśmy umieli kochać i służyć.

Narodzenie Pana Jezusa

Tajemnica Narodzenia Chrystusa jest rzeczywistością objawienia się ogromnej łaski i dobroci Bożej. Widzimy w tej scenie otwarte serca – Maryi, Józefa, pasterzy i mędrców – które pragną się zatrzymać, kontemplować, po prostu przyjąć Chrystusa. Prośmy Pana, abyśmy dołączyli do tych, którzy potrafią wzruszać się łaską Boga i czerpać z Jego bliskości.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Bóg prowadzi dzieje świata i jego historię według swoich planów. Wpatrujemy się w scenę ofiarowania, aby dostrzec łaskę Bożą, która wyprzedza bieg zdarzeń. Jeszcze w czasach Starego Testamentu Bóg działał w życiu Symeona i Anny, pobudzał ich swym Duchem do czuwania i do tęsknoty za Zbawcą. W nas także wszystko tęskni i czeka na Boga. Jego imię wypełnia świątynię jerozolimską sensem, a nasze serca – miłością.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Czasem mówimy: „Pan Bóg nam się zagubił”. Jednak w rzeczywistości On jest na swoim miejscu, tylko my często odbiegamy w nasze plany, nasze pomysły, tracąc uważność na Jego obecność. „Boże, gdzie jesteś?”, pytamy w trudnych chwilach. Chrystus jest zawsze w tym, co należy do Ojca, a więc w słowie Bożym, w Eucharystii, w Kościele, także w nas. Prośmy Boga, abyśmy potrafili odnajdywać Jego obecność w naszej codzienności.

UDOSTĘPNIJ