1. Zwiastowanie

Bóg przez archanioła Gabriela pyta Maryję: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w Twoje życie? Czy zechcesz być Matką Zbawiciela?”. Maryja odpowiada: „TAK”. Do nas również przychodzi Bóg i pyta: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w twoje życie, abym był Panem twego życia?”.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja, która przyjęła Miłość, wie, że kochać znaczy służyć. Natychmiast udaje się do Ain-Karim, aby pomagać swojej krewnej. Na progu domu Elżbiety i Zachariasza następuje radosne powitanie i rozlega się pieśń wdzięczności Magnificat. Wszyscy dziękują razem za tę miłość, która jest spotkaniem człowieka śpieszącego z pomocą bliźniemu.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Gdy jedno serce troszczy się o drugie, dzieje się cud nowego życia. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”… „Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Maryja i Józef pochylają się nad Dzieciątkiem. Przyłączmy się do ich adoracji i dziękujmy za tę wielką Miłość.

4. Ofiarowanie w świątyni

„Przynieśli Dziecię do świątyni, aby Je przedstawić Panu”. Józef i Maryja nie mają wątpliwości, że Dziecię należy ofiarować Ojcu bogatemu w miłosierdzie. Oboje są całkowicie oddani Bożym planom. Jeżeli ofiarujemy siebie lub cokolwiek składamy w ofierze Bogu, pamiętajmy, że wszystko pochodzi z Bożych darów.

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa jest wciąż aktualna. Wczoraj i dzisiaj człowiek gubi ślad obecności żywego Boga. Miejscem spotkania jest świątynia – sakrament pojednania. Światłem na drodze szukania Boga jest modlitwa.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Wykładowca i ojciec duchowny w Seminarium. Zmarł 22 września 2015 w Warszawie.