„Z pracy swojej ma człowiek pożywać Chleb codzienny” (Laborem exercens). Na owoce pracy naszych rąk czekają ludzie potrzebujący.

Zwiastowanie Maryi

„Bogaty w miłosierdzie jest Bóg, który posłał swego Syna na ratunek światu” (Dives in misericordia). Matką Miłosierdzia jesteś Ty, pod której sercem począł się Lekarz ciał i dusz ludzkich. Błogosławiony jest każdy, kto przyjmuje Boże słowo i zachowuje je wiernie.

Nawiedzenie św. Elżbiety

„Z pracy swojej ma człowiek pożywać Chleb codzienny” (Laborem exercens). Na owoce pracy naszych rąk czekają ludzie potrzebujący. Maryja biegnie do swojej krewnej, bo chce jej usłużyć. Ściskając w ręku różaniec, pamiętamy, że jest on również narzędziem pracy – dla zbawienia świata.

Narodzenie Pana Jezusa

„Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa” (Evangelium vitae). On sam jest tym orędziem. Życie człowieka Jest darem i tajemnicą, którą mamy przyjąć z ręki Boga. Pochyleni nad żłóbkiem uczymy się Ewangelii – dobrej nowiny o .życiu, które objawiło się”.

Ofiarowanie Pana Jezusa

„Dzień Pański jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią” (Dies Domini). „My nie możemy żyć bez niedzieli” – wyznawali pierwsi chrześcijanie i oddawali życie za to wyznanie. Oby nigdy nie spowszedniało nam przychodzenie do świątyń, by we Mszy świętej ofiarować Ojcu Jezusa. Oby nigdy nie spowszedniało nam przychodzenie do świątyni, jaką Duch buduje w naszych sercach.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

.Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy* (Fides et ratio). Gdy Mistrz ginie nam z oczu, musimy na nowo uczyć się owego wznoszenia własnego ducha. Obydwa skrzydła są do tego potrzebne: modlitwa i myśl, uniwersytety i katedry. Tylko ci. którzy mają obydwa skrzydła mocne – latają wysoko.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ