O Maryjo, Matko moja, przez Ciebie zbawienie przyszło, niech przez Ciebie będę zbawiona. Twoją własnością jestem, niech Twoja będę na wieki. Ty we mnie czuj, kochaj, wypełniaj wszystko. Ty mną rządź I kieruj w każdej chwili.

I. Zwiastowanie Maryi

Otóż i ty, moje drogie dziecko, kornie głowę schylaj pod wolą Pańską, niech te słowa: „Oto ja, służebnica Pańska”, będą głęboko w twoim sercu. Powtarzaj je często. Nie trap się tym, jeżeli czasem czujesz trudności, a nawet wstręt w jej wypełnianiu. To nie pochodzi ani ze złości serca twego, ani z uporu, ani z braku miłości Bożej, ale jedynie ze skażonej natury.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Panie, jeśli mi nie dajesz uczucia Twojej miłości, jeśli nie mogę Cię kochać, daj mi miłość bliźniego! Daj, abym dla Ciebie drugich kochała. Daj mi cichość, łagodność, wyrozumienie dla drugich, zapomnienie o sobie. Bo mi szczególnie uśmiecha się ta ukryta, niczym pozornie nie objawiająca się doskonałość, bo ona jest naśladowaniem życia Jezusa i Maryi w Nazarecie.

lII. Narodzenie Pana Jezusa

O Maryjo, Matko moja, przez Ciebie zbawienie przyszło, niech przez Ciebie będę zbawiona. Twoją własnością jestem, niech Twoja będę na wieki. Ty we mnie czuj, kochaj, wypełniaj wszystko. Ty mną rządź I kieruj w każdej chwili.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Kochać nazywa się dawać. A co? Wszystko, czego miłość wymaga. Dać prędko, bez żalu, z radością, pragnąc, żeby więcej od nas żądano, nigdy nie być zadowoloną z tego, co się daje, kiedy można dać więcej. Kochać to znosić dla miłości wszystko.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ach! Ta utrata obecności Pańskiej, to straszne! Matka Najświętsza tylko trzy dni była pozbawiona obecności Jezusa, a jak bolała, z jakim utęsknieniem Go szukała. I ja Cię szukam, Panie, wszędzie, a ani na jedną sekundę znaleźć Cię nie mogę. Nie proszę Cię, Panie, o wielkie rzeczy, ale nie pozbawiaj mnie odczuwania Twojej obecności, kiedy spoczywasz w moim sercu. To jest jedyna i ciągła prośba, którą do Ciebie zanoszę.

bł. Maria Angela Truszkowska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.