Ofiarować się Bogu to kochać Co całą swoją istotą, duszą, sercem; to oddać Bogu wszystko, czego zażąda. (…)

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Bóg wybrał Maryję do szczególnego działania* a Ona odpowiedziała ochoczo fiat – niech się tak stanie – dobrze, przyjmuję plany i wyroki Boże. Matka Stanisławy Leszczyńskiej zaszczepiła w córce wiarę w Opatrzność Bożą, której działanie zawsze ma sens, nawet gdy się nie rozumie Jej wyroków; dlatego położna tak chętnie mówi Bogu fiat w tragicznych warunkach obozu koncentracyjnego.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Stanisławę Leszczyńską nazywano „matką”; a ona podkreślała, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bo mamy wspólnego Ojca w niebie. Jeden ze świadków jej życia zeznał, że onieśmielała go swoją dobrocią, mądrością i bezprzykładną odwagą w obronie człowieka.

III. Narodzenie Pana Jezusa

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”… Każdy poród byt dla Stanisławy Leszczyńskiej przeżyciem mistycznym, nawet w warunkach obozowych. Każde życie było dla niej darem od Boga. Każdy poród był niejako Bożym narodzeniem.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Ofiarować się Bogu to kochać Co całą swoją istotą, duszą, sercem; to oddać Bogu wszystko, czego zażąda. Świadkowie podkreślają heroizm Stanisławy. Nie traciła czasu na zadawanie dramatycznych pytań w rodzaju! dlaczego tyle zła? Nie buntowała się, ale wołała: „Oto ja służebnica Pańska” – ofiaruję się Tobie.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Zmartwiona Maryja znalazła Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Szukać Boga w świątyni to szukać Go w modlitwie. Stanisława Leszczyńska była kobietą rozmodloną, charakteryzował ją upór modlitewny. Prowadziła głębokie życie wewnętrzne, uczestnicząc często we Mszy świętej i przyjmując sakramenty.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ