POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Chrzest Chrystusa to Jego zanurzenie w miłości Ojca, która objawia się w Duchu Świętym. Tajemnica chrztu Pańskiego otwiera nasze oczy na miłość Bożą, która daje niezawodną nadzieję płynącą od Ducha Bożego. Zatrzymajmy się i ucieszmy Bogiem nadziei i dobroci. Zakosztujmy Go zmysłem wiary darowanym na chrzcie świętym.

Cud w Kanie Galilejskiej

Wesele w Kanie Galilejskiej przypomina nam o skończoności naszych zasobów i możliwości. Mówimy, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Doświadczenie braku jest wpisane w nasze życie. Jednak ważne jest to, abyśmy do wszystkiego, co robimy i przeżywamy, zapraszali Chrystusa i Maryję. Wówczas każdy brak i kryzys stanie się okazją do napełnienia łaską oraz do pięknego świętowania.

Głoszenie królestwa Bożego

Jezus ogłasza królestwo Boże, czyni liczne znaki i cuda, aby przypomnieć, że nasza ojczyzna jest w niebie. Jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich, pragniemy wielkiej miłości, którą jest sam Bóg. Jesteśmy dziećmi Wielkiego Króla i mamy obiecane królestwo. Spójrzmy w niebo i przypomnijmy sobie, że ono jest naszym celem.

Przemienienie na górze Tabor

Chrystus zabiera Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, aby objawić się im jako jaśniejący chwałą Pan. Pokazuje się im taki, zanim będzie cierpiał na krzyżu. Bardzo potrzebujemy w życiu momentów spotkania z chwałą Boga, bo to one nas uskrzydlają, podnoszą i pomagają się nie załamać i wytrwać w przeciwnościach.

Ustanowienie Eucharystii

Jezus, zanim wydał się na mękę, chciał zostawić po sobie pamiątkę. Nie taką, jaką postawilibyśmy na półce obok innych. Jezus zostawił nam siebie samego pod osłoną Chleba i Wina. I pragnie, abyśmy tę pamiątkę nieustannie przyjmowali, odnawiając pamięć Jego męki i zmartwychwstania, bo ona przekonuje nas o hojności Ojca. Przyjmujmy Eucharystię, abyśmy nie byli nigdy głodni nadziei i sensu życia, aby nasza bezsilna samotność wciąż była leczona Jego obecnością.

UDOSTĘPNIJ