1. Chrzest w Jordanie

Gdy Pan Jezus schodzi do wody – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym. Także podczas naszego chrztu Ojciec bogaty w miłosierdzie do każdego z nas mówi: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, pójdziesz przez życie, kierując się światłem wiary w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Chrystus, przemieniając na prośbę Maryi wodę w wino, otwiera serca uczniów na wiarę. Jakże potrzebne jest światło wiary i miłości, aby zwyczajne czynności dnia powszedniego nie straciły sensu, aby wciąż pamiętać, że nie ma rzeczy małych, gdy spełnia się je z miłości do najbliższych.

3. Głoszenie królestwa Bożego

Światło miłosierdzia nie zna granic. Na wszystkich drogach ludzkiego życia jest obecny miłosierny Zbawiciel, który przez swoich kapłanów pochyla się i mówi: „Ja ciebie rozgrzeszam… Idź i nie grzesz więcej”. W tobie i przez ciebie ma wzrastać Królestwo prawdy, miłości i pokoju.

4. Przemienienie na górze Tabor

Pan Jezus przygotowuje uczniów do przeżycia z Nim bolesnej drogi prowadzącej do zmartwychwstania. Na drodze człowieka wierzącego również jest: radość i smutek, zdrowie i choroba, modlitwa i obojętność, grzech i żal za grzechy, zachwyt i rozpacz… Żeby nie ustać w drodze, trzeba wpatrywać się w Jezusa i poddawać się Jego przemieniającej mocy.

5. Ustanowienie Eucharystii

Chrystus daje świadectwo swej miłości do człowieka „aż do końca”. Nie można promieniować światłem obecności Jezusa bez przyjmowania Chleba życia. Karmiąc się Eucharystią, stajemy się ludźmi wdzięczności i służymy bliźnim jak Chrystus. Trzeba być dobrym jak chleb.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Pallotyn, znany i zasłużony duszpasterz i rekolekcjonista. Pracował m.in. u boku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Był następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Wykładowca i ojciec duchowny w Seminarium. Zmarł 22 września 2015 w Warszawie.