„Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” (Famlliaris consortio). Dlatego też szatan tak bardzo się trudzi, by je osłabić. Szanse na przetrwanie mają tylko te rodziny, które zaprosiły do siebie Jezusa.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii” (Redemptor hominis). Ten. który jest Początkiem i Kresem, w którym są odpowiedzi na wszystkie pytania, zanurzył się w mętnej wodzie ludzkiej historii. Chrzest to dowód na to, jak Bóg jest odważny.

Cud w Kanie Galilejskiej

„Małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” (Famlliaris consortio). Dlatego też szatan tak bardzo się trudzi, by je osłabić. Szanse na przetrwanie mają tylko te rodziny, które zaprosiły do siebie Jezusa. Przy Nim nie braknie miłości. Przy Nim nawet kryzysy kończą się dziękczynieniem.

Głoszenie królestwa Bożego

„Dam wam pasterzy według mego serca” (Pastores dabo vobis). Bóg obiecuje swemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy zawsze będą go prowadzili. Oby i dzisiaj nie zabrakło Kościołowi pasterzy z sercem Jezusa. Oby nie zabrakło prorokom słowa, nauczycielom pouczenia, przewodnikom światła.

Przemienienie na górze Tabor

„Aby byli jedno!” (Ut unum sint). Wierzący w Chrystusa. zjednoczeni w naśladowaniu męczenników, nie mogą pozostawać podzieleni. Ale dopóki wciąż będziemy rozpamiętywać rany, jakie sobie wzajemnie zadaliśmy, czas zjednoczenia nie nadejdzie. Tylko wpatrzeni w jaśniejące oblicze Pana, odkryjemy, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy.

Ustanowienie Eucharystii

„Kościół żyje dzięki Eucharystii” (Ecclesia de Eucha- ristia). A skoro Eucharystia to dziękczynienie, zatem z postawy wdzięczności płynie życiodajna siła. Każda Msza święta jest dla nas lekcją tego, w jaki sposób Syn dziękuje Ojcu. A przez Komunię włączamy się w ten dialog miłości, który trwa w Trójcy Świętej. Dzięki Bogu, że dopuszcza nas do swoich najgłębszych tajemnic!

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ