I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nieraz odżegnujemy się od grzeszników. Uważamy, że są gorsi od nas, a my jesteśmy lepsi. Nie chcemy się chlapać w tej samej wodzie. Jezus staje z grzesznikami. Jego chrzest jest początkiem ofiary.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Gdyby Jezus tylko przemienił wodę w wino, Matka Boska mogłaby powiedzieć, że jeszcze nie mają pełnego cudu. Jezus przemienił wodę w wino i w wiarę, bo czytamy potem: „i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

III. Głoszenie Królestwa Bożego

Pan Jezus wybrał uczniów młodych. (…) Uczniami Pana Jezusa i apostołami mamy stać się, mając młode serca. Potem można spóźnić się i być nieprzytomnym. I kiedy Jezus do nas przyjdzie, możemy stracić pamięć i nie wiedzieć, o co chodzi.

IV. Przemienienie na górze Tabor

W obrazie Jezusa przemienionego zdumiewa nas to, że widzenie było i nagle przestało istnieć. Zapaliło się i zgasło. (…) Bóg stale się nam wymyka, bo za Nim trzeba stale iść. (…) Jezus na krzyżu to ten sam Jezus, co na górze Tabor, tylko inny. Czasem trzeba być z Nim w chwale, a czasem w cierpieniu.

V. Ustanowienie Eucharystii

Od tylu wieków Msza święta wciąż się przy nas i dzieje. Bierzemy w niej udział we wszystkich okresach swojego życia. Czy sobie to uświadamiamy? Czy pamiętamy, że jest ona dziełem miłosierdzia Bożego dla nas i że wciąż czerpiemy z niej łaski?

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

Kapłan, poeta i publicysta, uważany za jednego z najwybitniejszych kapłanów-pisarzy w Polskim Kościele Katolickim. Jego twórczość literacka, bogata w treści religijne i społeczne, zdobyła szerokie uznanie czytelników.