Nie zrażaj się, moje dziecko, że niewiele widzisz owoców swej pracy, wszakże wiesz, że Pan Jezus sam nauczał ludzi, a nie wszyscy usłuchali głosu Jego. Pamiętaj, że do nas należy praca, a do Pana Boga owoce tej pracy. (…)

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Większej łaski pragnąć nie mogę, boś nie tylko Jego służebnicą, ale oblubienicą. Chyba tylko tego ci życzyć mogę, żebyś Mu wiernie i wytrwale służyła, abyś co dzień umierała w sobie, a żyła w Nim samym. Abyś doskonale połączyła się z Ojcem, tak jak Jezus Chrystus połączył się z Ojcem swoim.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Taki upadek ducha, że cudu potrzeba, abym powstać mogła, lecz dla Ciebie, Panie, nie ma rzeczy niemożliwych. Uczyniłeś cud na prośbę swej Matki. Maryjo, przyspiesz czas mojej przemiany, jak przyspieszyłaś w Kanie Galilejskiej. Matko, przemów za mną, pomnij, że jestem Twoją własnością.

III. Głoszenie królestwa Bożego

Nie zrażaj się, moje dziecko, że niewiele widzisz owoców swej pracy, wszakże wiesz, że Pan Jezus sam nauczał ludzi, a nie wszyscy usłuchali głosu Jego. Pamiętaj, że do nas należy praca, a do Pana Boga owoce tej pracy. Pan Jezus nagrodzi twoje poświęcenie. Ty bądź gotowa zawsze na zawołanie Pańskie, to jest spełniaj na każdą chwilę, co od ciebie wymaga, a o następną się nie kłopocz.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Dlaczego nie masz odwagi opierać się wszystkim przeciwnościom? Bóg cię dotychczas nie opuścił, dlaczego miałby cię teraz opuścić. Tym bardziej że gorąco pragniesz oddać Mu się zupełnie. Nie przewiduj więc żadnych nieszczęść, nie lękaj się ich; może cię nigdy nie spotkają, a jeśli cię dotkną, Bóg cię wesprze. Nie obawiaj się, Bóg jest z tobą, ufaj Mu bezgranicznie. Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają.

V. Ustanowienie Eucharystii

Prosiłam Pana, aby sam mi powiedział, co mam uważać za największą łaskę, z czego największy będę musiała zdać rachunek. I przyszła mi myśl, że Najświętszy Sakrament jest największą łaską, bo w Nim jest Dawca wszelkiej łaski.

bł. Maria Angela Truszkowska

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.