Celem- każdej działalności ludzkiej powinno być nie tylko wykonywanie pracy, ale dobro człowieka (…)

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie otwiera się niebo i Bóg objawia swoją tajemnicę – życie Trójcy Przenajświętszej. Stanisława Leszczyńska jako położna w obozie koncentracyjnym broniła życia doczesnego i duchowego. Po zakończeniu porodu każde dziecko chrzciła, co świadczyło o jej duchowej trosce o bliźnich.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

Na godach w Kanie Maryja zachęca, byśmy pełnili wolę Bożą: „Zróbcie wszystko, co wam powie mój Syn”. Celem każdej działalności ludzkiej powinno być nie tylko wykonywanie pracy, ale dobro człowieka – twierdziła Stanisława Leszczyńska.

III. Głoszenie królestwa Bożego

„Jezus obchodził miasta i wioski i głosił Ewangelię”… Stanisława Leszczyńska głosiła Ewangelię w obozowym piekle. Wnosiła w nie ładunek miłości i szacunku do człowieka i jego życia.

IV. Przemienienie na górze Tabor

Św. Łukasz Ewangelista napisał, że Jezus poszedł z uczniami na Tabor, aby się modlić. Gdy człowiek się modli, widzi Boga i Jego rzeczywistość, odczuwa potrzebę wniknięcia w nią głębiej; gdy człowiek się modli, widzi Bożą miłość i potrzebę przemiany. Takie rozumienie modlitwy było widoczne w życiu Stanisławy Leszczyńskiej.

V. Ustanowienie Eucharystii

Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Kult Najświętszego Sakramentu widać w codziennym życiu Stanisławy. Cieszyła się, gdy jej dzieci chętnie spieszyły do kościoła na Mszę świętą. Eucharystia data jej siłę do zniesienia obozowego piekła.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

UDOSTĘPNIJ