Rdzeniem Objawienia jest życie Jezusa, Syna Bożego ­ Jego wcielenie, życie ukryte i publiczne, męka, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. W samo centrum tych wydarzeń wpisana jest osoba Maryi, Matki Chrystusa.

Maryja jest zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym. To za Jej zgodą dokonało się misterium wcielenia. Ona nosiła Zbawiciela w swoim łonie i narodziła Go w Betlejem. Ona była pierwszym tronem, z którego Jezus przyjmował hołd pasterzy i adorację Mędrców ze Wschodu (zob. Łk 2, 16-20; Mt 2, 11 ). Ona ofiarowała Go w świątyni, a potem uczyła pobożności i mądrości (zob. Łk 2, 22. 52). Z trzydziestu trzech lat swego życia Jezus trzydzieści spędził z Matką, a zaledwie trzy jako Nauczyciel ludzi.

Potem, w czasie działalności publicznej, Maryja pojawia się po to, aby sprawić, by Jej Syn uczynił pierwszy cud i wkroczył nieodwołalnie w swoją godzinę (zob. J 2, 1-11 ).

Wiemy, że Matka towarzyszy Jezusowi w drodze z Kany Galilejskiej do Kafarnaum (zob. J 2, 12). W Ewangelii czytamy o odwiedzinach, jakie nauczającemu Jezusowi składają Maryja i Jego krewni. Wtedy z ust Zbawiciela pada najwspanialsze wyróżnienie Matki (bo tak należy rozmieć Jego surowe, świadczące o wielkim zaufaniu słowa): ,,Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21). Jak wierna słowu Bożemu musiała być Maryja i jak doskonale musiała je wypełniać, skoro zasłużyła na bycie Matką Jezusa nie tylko duchowo ­ co jest powołaniem każdego ucznia ­ ale i fizycznie! Bycie matką Boga według ciała ­ a znaczy to poczęcie w swoim ciele i urodzenie Boga, który przyjął ciało z człowieka ­ to wydarzenie po ludzku niemożliwe, dokonane raz jeden przez Boga, dla którego ,,nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Godność tego wyróżnienia nie ma sobie równych!

Wreszcie spotykamy Maryję zjednoczoną z Chrystusem umierającym za zbawienie świata. Ona wytrwała wiernie przy swoim Synu aż po krzyż. Tam też stała się duchową Matką wszystkich odkupionych (zob. J 19, 25-27).

Wkrótce wypełniają się kolejne tajemnice Chrystusa: zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego. Potem następuje wniebowzięcie Maryi i Jej ukoronowanie w niebie. W ten sposób Matka nie przestaje trwać przy swoim Synu, a tym samym nie przestaje być obecna w centrum Objawienia.

Odtąd Jej wierność wobec Chrystusa jest wiernością wobec Kościoła. Do końca czasów Maryja pozostanie wierna swojej misji Służebnicy Pańskiej, w której stała się Służebnicą Kościoła. Pozostaje wierna macierzyńskiej posłudze wobec każdego z nas.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza Księga 1

Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza Księga 1
ks. Dolindo Ruotolo

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1964 r., 82-letni ks. Dolindo Ruotolo zaczął pisać dzieło swego życia, trzytomowy traktat pt. Maryja Niepokalana. Matka Boga i Matka nasza. Praca nad tysiącem stron tekstu zajęła ks. Dolindo prawie pięć lat. Zanim jednak zaczął pisanie, kapłan zapytał Maryję: „Chcesz, żebym napisał duszom o Tobie?”. „Napisz z miłości do Mnie” – odpowiedziała Matka Boża.

Share.