Co to znaczy być łaskawym? To znaczy posiadać łaskę i chcieć jej udzielać drugiemu. I już w tym momencie rozumiemy+ wielkość tytułu „Panna łaskawa”. Maryja jest najłaskawsza! Po pierwsze dlatego, że znalazła Ona u Boga pełnię łaski, czego potwierdzeniem są słowa anioła w Zwiastowaniu. Według teologów słowa: „Witaj, pełna łaski” należałoby pisać wielkimi literami, jest to bowiem niejako imię własne – nowe imię Maryi! Podobnie jak Abram stał się Abrahamem, Jakub stał się Izraelem, Szymon stał się Kefasem, tak Maryja stała się Kecharitomeną, czyli Pełną łaski.

Skąd ta pełnia łaski? Z niezwykłego Bożego powołania i z niezwykłej na nie odpowiedzi. Wybrana odwiecznie na Matkę Syna Bożego i niepokalanie poczęta, Maryja doskonale odpowiedziała na wezwanie Boga. Współpracując we wszystkim z łaską daną Jej u początku, by być całkowicie dla Boga i dla ludzi, stała się zaczątkiem wielkiej łaki łask, na której każdy czciciel Matki Najświętszej znajdzie każdy Boży dar, każdy charyzmat. Obecny w Niej, ale nie tylko dla Niej! Ojcowie Kościoła piszą, że „Maryja jest niezmierzonym oceanem wszelkich doskonałości Bożych, wielkim magazynem wszystkiego, co do Niego należy, niewyczerpaną skarbnicą Pana’.

Ma więc ta święta Panna w swym Niepokalanym Sercu najwięcej łaski. A czy chce jej udzielić ludziom? O tak, w takiej pełni, w jakiej ją otrzymała! Przecież właśnie owo pragnienie jest źródłem Jej pełni łaski. I łaska ta nigdy się nie wyczerpie, bo im więcej dajemy, tym bardziej obfitą, natłoczoną i utrzęsioną miarą udziela jej Bóg. Ma więc Maryja dla każdego z nas ocean łask tak wielki, że znów chcemy zawołać, iż wszelka łaska przychodzi przez Nią, Pannę łaskawą!

„O, Maryjo – woła św. Ludwik – wyborne dzieło Najwyższego, cudzie odwiecznej Mądrości, cudzie Wszechmocnego, otchłani łaski! Łączę się ze wszystkimi świętymi w wierze, iż jedynie Bóg, który Cię stworzył, zna wysokość, szerokość i głębokość łaski, jaką Cię obdarzył! Ty jesteś Skarbnikiem i Rozdawczynią wszystkich darów Boga!”

Ona udziela swych łask wszystkim, szczególnie jednak tym, którzy jak Ona pragną ich nie dla siebie, ale dla chwały Boga i zbawienia innych. Trzeba nam poznać i pokochać, i naśladować Najświętszą Maryję Pannę i tym samym znaleźć u Niej łaskę w obfitości. Stać się łaskawymi jak sama Matka Najświętsza.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Psałterz Jezusa i Maryi bł. Alan z La Roche

Psałterz Jezusa i Maryi
bł. Alan z La Roche

Wydanie "Złotego dzieła" bł. Alana z Roche, to pierwsza tak całościowa prezentacja jego różańcowej spuścizny oraz duchowej więzi ze św. Dominikiem. Czytelnik, obok omówienia genezy, struktury i historii objawień Różańca, znajdzie tu także całe zbiory bogatych i inspirujących przykładów praktyczno-duchowych, służących owocnemu rozważania tajemnic Chrystusa we wspólnocie z Jego Matką.

Share.