DZIĘKCZYNIENIE ZA OCALENIE JANA PAWŁA II

W dniu 40 rocznicy zamachu na Jana Pawła II, gdy świat powróci pamięcią do tych dramatycznych wydarzeń należy na nowo przypomnieć sobie o dziedzictwie, które pozostawił nam papież Polak.

13 maja 1981 – dzień, który „zatrzymał świat”

13 maja 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju wspominając 40 rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II będziemy „składali” na ręce Maryi podziękowanie Panu Bogu za ocalenie naszego Rodaka. „Nie wiem, kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem jednak, kto zmienił lot kuli” – te słowa Papieża dobitnie wyrażają Jego przekonanie komu zawdzięcza ocalenie życia. Potwierdził to 1991 roku u Jej stóp gdy mówił: „Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 r., kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność”. Nie ulega wątpliwości, że data zamachu nie przypadkowo zbiegała się z rocznicą pierwszego objawienia fatimskiego, którą to datę „wybrało Niebo”. Możemy tu snuć różne domysły próbując wyjaśnić jedno i drugie wydarzenie. Jeśli jeszcze do tych dwóch dat dodamy dzień 13 maja 1984 r. kiedy to w Siewieromorsku, bazie okrętów atomowych, skąd mogło wyjść uderzenie rozpoczynające III wojnę światową, miał miejsce potężny wybuch w głównym składzie amunicji, który uniemożliwił Moskwie jakiekolwiek działania zaczepne, to zobaczymy, że te daty nie są przypadkowe. Doświadczenie zamachu i czas pobytu w szpitalu przyniosło konkretne owoce – papież zapoznał się z tajemnicami fatimskimi,  zgłębił przesłanie fatimskie i odbył cztery pielgrzymki do Fatimy jakby kierując wzrok wiernych na to niezwykłe miejsce. Pod wpływem Objawień zawierzył świat  Nieokalanemu Sercu Maryi. Pocisk, którym został raniony złożył jako wotum do sanktuarium fatimskiego, został on umieszczony w koronie figury Matki Bożej z Fatimy, w której Opatrzność przygotowała na nią miejsce.

Duchowe dary na 40 rocznicę zamachu

Pragniemy w sposób uroczysty w dniu 13 maja podziękować Panu Bogu przez „ręce Maryi” za cud ocalenia Jana Pawła II. Ale do tego dnia chcemy się przygotować duchowo, dlatego
7 maja o godzinie 20.00 zostanie odprawiona Msza św., która rozpocznie Jerycho Różańcowe, czyli ciągłą modlitwę różańcową w dzień i noc przed Najświętszym Sakramentem. Modlić się będziemy o dar przebaczenia dla indywidualnych ludzi, którzy tego nie potrafią uczynić, ale również dla różnych grup i społeczności – tak jak to uczynił Papież w odniesieniu do swego zamachowca. Modlić się również będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, oraz przepraszać za różne obelgi i bluźnierstwa przeciwko Panu Bogu i Matce Najświętszej. Można się do nas dołączyć również duchowo wybrać odpowiednią godzinę modlitwy pozostając w domu. Również w piątek po Mszy św. rozpocznie się Ekstremalna Noc Fatimska – modlitwa różańcowa w drodze (ok. 33 km – każdy kilometr to rok ziemskiego życia Pana Jezusa). Zatrzymamy się w kościołach w Starej Łomnicy, Starkowie, Starym Wielisławiu i Królowej Pokoju w Polanicy – w każdym z nich przeczytamy opis Objawienia z poszczególnego miesiąca. Na modlitwie będziemy trwali przy figurze Matki Bożej Fatimskiej poświęconej w Fatimie w 2014 roku, która następnie została przewieziona do Polski i tu rozpoczęła swoją peregrynację po wszystkich parafiach diecezji świdnickiej, aby ją przygotować na 100 rocznicę Objawień Fatimskich, przy niej również podziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski.

Wielkie cierpienie i wielka ufność

Jan Paweł II swoje cierpienie ofiarował w intencji Kościoła i świata. – Byłem po zamachu w karetce, gdy jeszcze miał świadomość, modlił się coraz bardziej cicho. I słyszałem jak ofiarował to cierpienie za sprawy Kościoła, a także o to, by zachowano troskę o życie człowieka – wspomina kardynał Dziwisz. My również chcemy się dołączyć do tej modlitwy rozpoczętej 13 maja 1981 roku i ją kontynuować w różnej formie. Papież nie pytał kto dokonał zamachu, ale przebaczył mu już przed wejściem do kliniki. W swojej książce Pamięć i tożsamość pisał: „Pamiętam tę drogę do szpitala. Zachowałem jeszcze przez pewien czas świadomość. Miałem poczucie, że przeżyję. Cierpiałem, był powód do strachu, ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do księdza Stanisława, że wybaczam zamachowcowi”. W szpitalu z powodu upływu krwi stracił przytomność. Lekarze stwierdzili, że ciśnienie spada, a bicie serca jest coraz mniej odczuwalne. Poproszono ówczesnego sekretarza Jana Pawła II – Stanisława Dziwisza, o udzielenie Ojcu Świętemu na sali operacyjnej sakramentu chorych, przygotowującego go do śmierci.

Ojcze święty pamiętamy!

Z pewnością Niebo ocaliło go tego pamiętnego dnia, aby „odegrał swoją nieprzeciętną rolę” w Jego planach. Nauczanie Jana Pawła II jest nadal aktualne i ponadczasowe dla każdej epoki i dla każdego człowieka. Dziś, gdy podejmiemy trud zgłębienia jego homilii z pielgrzymek do Polski, to ma się wrażenie, że są one pisane dla dzisiejszego Polaka. Znajdziemy w nich odpowiedzi na trudności osobiste i społeczne. Dzień 13 maja, to dobra okazja, żeby również uświadomić sobie jak wielkim darem był i jest Jan Paweł II dla naszego Narodu, od którego można się uczyć patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. My Polacy nie możemy zapomnieć daru osoby Jana Pawła II, który dał naszej Ojczyźnie tak wiele, rozsławił Jej imię na cały świat i stał się udziałem radości dla wielu Polek i Polaków.

Zapraszam serdecznie już dziś na tę uroczystość 13 maja na godz. 17.00 do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskie w Polanicy Zdroju. Mszy św. polowej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W tym dniu zgromadźmy się przy figurze MB Fatimskiej, tak jak Jan Paweł II dziękował Jej za dar ocalenia życia 13 maja 1982 roku, tak my również Jej podziękujmy w tym dniu.

O. Zdzisław Świniarski SSCC

 


Partnerzy medialni