Poprzednik miesięcznika „Różaniec”, ukazywał się od 1909 r., z przerwą w czasie I i II wojny światowej, w 1953 r. zamknięty przez władze stalinowskie. Jego twórcą, pierwszym redaktorem i wydawcą był ks. Ignacy Kłopotowski. Czciciel Matki Bożej pragnął, aby wielu ludzi bardziej Ją poznało, pokochało i naśladowało. Uważał, że dobrze odmawiany różaniec prowadzi do duchowej przemiany człowieka, do świętości. W artykule programowym w pierwszym numerze “Kółka Różańcowego” pisał: “Pragniemy nauczyć dobrego odmawiania różańca świętego, wpływać, aby go wszyscy pobożni choćby codziennie odmawiali”.

“Kółko Różańcowe” było adresowane do członków Bractw Różańcowych i Kół Żywego Różańca, do zelatorów i zelatorek oraz opiekujących się nimi kapłanów. Było popularnym periodykiem, który dostarczał materiały na temat wiary i moralności katolickiej, szczególnie kultu maryjnego, historii i teologii modlitwy różańcowej, hagiografii, liturgii oraz treści biblijnych. Zasadniczym celem pisma była formacja ludzi oddanych Matce Bożej Różańcowej. Ks. Kłopotowski nie tylko nauczał, ale też zachęcał do pracy nad sobą i przez modlitwę różańcową do zaangażowania w działalność apostolską: “Pragniemy (…) wpływać (…), żeby wreszcie bractwa różańcowe i kółka Żywego Różańca, bogate miłością Boga i bliźniego, potrafiły zrobić wiele, wiele dobrego”.

Po śmierci założyciela tytuł własności “Kółka Różańcowego” jako jedyny spośród wielu tytułów wydawanych przez niego na mocy testamentu przeszedł w 1931 r. na Zgromadzenie Sióstr Loretanek, stając się dla nas testamentem nie tylko materialnym, ale przede wszystkim duchowym.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.