Prenumerata i cennik

Warunki prenumeraty miesięcznika „Różaniec”

Prenumerata regularna
Cena 1 egz. wynosi 7,00 zł. Numer wakacyjny (lipiec-sierpień) kosztuje 8,50 zł. Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) to 71,00 zł.

Prenumerata roczna Prenumerata półroczna Prenumerata kwartalna
71,00 zł I półrocze – 40,00 zł I, II, IV – 21,00 zł
II półrocze – 35,00 zł III – 15,50 zł

 

Miesięcznik jest dostępny także w wersji elektronicznej (e-wydanie). Więcej informacji na stronie: www.rozaniec.eu w zakładce e-Różaniec.

Prenumerata zagraniczna

Europa: Cena jednego egz. wynosi 19,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 190,00 zł.

Pozostałe kontynenty: Cena jednego egz. wynosi 20,00 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 200,00zł. Równowartość tej kwoty można wpłacać w obcych walutach na podane numery kont.

Kolportaż

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Różańca” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

– od 10 do 50 egz. – rabat 15% od ceny det. 1 egz.

– od 51 do 100 egz. – rabat 20% od ceny det. 1 egz.

– od 101 do 500 egz. – rabat 25% od ceny det. 1 egz.

– od 501 do 1000 egz. – rabat 30% od ceny det. 1 egz.

– powyżej 1000 egz. – rabat 35 % od ceny det. 1 egz.

Uwaga!
Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie: adresu prenumeratora/wysyłki, okresu prenumeraty, kodu prenumeratora z naklejki adresowej przy kontynuacji prenumeraty, innego przeznaczenia wpłaty. Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są jedynie do celów prenumeraty.

Numery naszych kont:

PKO BP IV O /Warszawa – Kod BIC (Swift):
BPKOPLPW 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396 (PLN)
mBank 24 1140 1010 0000 3728 0500 1001 (PLN)

mBank – Kod BIC (Swift):
BREXPLPW 61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)
12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)


Partnerzy medialni