TAG: Jubileusz 100 Lecia

JUBILEUSZ 100 LECIA Każdy jubileusz to jakby słup graniczny na drodze, który zmusza do zatrzymania się, spojrzenia poza siebie, cośmy zrobili – i przed siebie, co nam spełnić wypada, a co przy uzyskaniem…

Przemówienie Księdza Biskupa Stanisława Kędziory wygłoszone podczas nabożeństwa majowego na zakończenie pielgrzymki Czytelników „Różańca” i członków Rodziny Loretańskiej do Loretto, 23 maja 2009 r. Drodzy Bracia i Siostry, (…)Opatrzność Boża sprawiła, że na…

Pielgrzymka Czytelników „Różańca” i Członków Rodziny Loretańskiej do Loretto – 23 maja 2009 r. – z okazji 100-lecia „Kółka Różańcowego” – „Różańca” i 10. rocznicy powstania Rodziny Loretańskiej. „Kochani moi, wszyscy stanęliśmy u…

Naszego Błogosławionego Redaktora, ks. Ignacego Kłopotowskiego, fizycznie między nami nie ma. Obecny jest jednak we wszystkich decyzjach i inicjatywach wydawniczych. Jego troskę o Czytelnika przejęły dziś siostry loretanki oraz redakcja miesięcznika „Różaniec”. Ks.…