Każdy jubileusz to jakby słup graniczny na drodze, który zmusza do zatrzymania się, spojrzenia poza siebie, cośmy zrobili – i przed siebie, co nam spełnić wypada, a co przy uzyskaniem doświadczenia zmienić lub poprawić.

Wanda Grochowska, „Kółko Różańcowe”, nr 1 (1934)