TAJEMNICA I
Zwiastowanie

Maryja wyraża swą zgodę wobec zwiastującego Archanioła. Bóg jest z Nią od tej chwili zawsze. Jest z ludzkością, stając się z nią jednym, by zbawić świat i dać mu swego Syna, Odkupiciela. Maryja jest żywą, konkretną gwarancją tej zbawczej obecności Boga. Bądźmy podatni na działanie Słowa, które chce zbawić świat przez współpracę wszystkich, którzy weń uwierzyli. A wraz z Nim przyjmijmy każdego człowieka.

TAJEMNICA II
Nawiedzenie

Ledwie dowiedziała się Maryja od Anioła Gabriela o stanie swojej krewnej Elżbiety, natychmiast udaje się w drogę. Spotkanie brzemiennych niewiast jest także spotkaniem między Poprzednikiem i Mesjaszem, który za pośrednictwem Maryi rozpoczyna dzieło zbawienia, powodując drgnienie radości Jana Chrzciciela jeszcze w łonie matki. Matko pięknej miłości, módl się za nami! Naucz nas miłować Boga i naszych braci, tak jak Ty ich umiłowałaś. Spraw, aby nasza miłość ku bliźnim była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.

TAJEMNICA III
Narodzenie

Kiedy Bóg przychodzi, przynosi zbawienie i radość, uwalnia z poniżenia, daje nadzieję, zmienia na lepsze los tych, których nawiedza, ukazuje nowe perspektywy życia i zbawienia. W Słowie Wcielonym zostaje ofiarowana ludziom łaska przybrania za dzieci Boże. Przyjmijmy jak Maryja z otwartym i gotowym sercem Tego, który „z wysoka nas nawiedza”, i stańmy się narzędziem radosnego nawiedzenia Bożego dla tych wszystkich, których spotykamy codziennie w naszym życiu.

TAJEMNICA IV
Ofiarowanie

Bramy świątyni otwierają się przed tym przedziwnym Królem, który „przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Ofiarowanie Dziecięcia jest zapowiedzią wszystkich doświadczeń i cierpień, którym On sam się podda, ażeby przyjść z pomocą ludzkości. To Dziecko jest wobec Boga jedynym Arcykapłanem dla przebłagania za grzechy ludu i ma światu objawić miłosierdzie Boga samego. Wraz z Maryją i Józefem pielgrzymujemy do świątyni jerozolimskiej. U kresu drugiego tysiąclecia zginajmy kolana na tych wszystkich miejscach, które zostały uświęcone obecnością Boga żywego.

TAJEMNICA V
Znalezienie

Trudno się dziwić, że dwunastoletni Jezus znalazł się „między nauczycielami”, że „przysłuchiwał się im i zadawał pytania”, a także że „wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”. Był to moment ujawnienia się świadomości mesjańskiej Jezusa. Nie wiemy, co odpowiadał nauczycielom w świątyni. Ale wiemy dokładnie, co odpowiedział Matce na Jej słowa pełne rodzicielskiej troski oraz delikatnego wyrzutu: „Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Matka pamiętała te słowa, a Kościół stale je rozpamiętywa.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Maj 1997 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rosarium

Rosarium
Teresa Klonowska

Niezwykła głębia, a jednocześnie prostota – tak można scharakteryzować wiersze Teresy Klonowskiej. Rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi prowadzą Czytelnika przez 20 tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – skutecznie pomagając w rozważaniu i kontemplacji wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto prosić każdego dnia, by „nasze trwożne serca nie przestały pałać w drodze do Emaus”, jak napisała Autorka w jednym z utworów.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.