Profil pisma

Miesięcznik “Różaniec” wydawany jest od października 1995 r. przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie Rembertowie. Jest kontynuacją miesięcznika “Kółko Różańcowe”, które od 1909 r. wydawał bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Pismo jest określane jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej. Zajmuje znaczące miejsce wśród czasopism katolickich związanych z polską tradycją maryjną.

Chociaż “Różaniec” różni się od swego poprzednika szatą graficzną, zasadniczy cel pisma pozostał jednak ten sam. Stale dążymy do tego, aby nasz miesięcznik służył ludziom modlitwy nie tylko różańcowej. Zadaniem “Różańca” jako pisma formacyjnego jest pogłębianie duchowości katolika. Pragniemy przypominać, czym jest różaniec, że ma moc egzorcyzmu, skutecznej broni przeciw Złemu.

Miesięcznik “Różaniec”:

* zachęca do modlitwy różańcowej z rozważaniami, podając krótkie ich przykłady do wszystkich tajemnic;
* przybliża historię objawień fatimskich dla tych, którzy chcą włączyć się w nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca;
* zamieszcza fragmenty Ewangelii z komentarzami do nich na każdy dzień miesiąca;
* przytacza świadectwa wiary ludzi zawierzenia i apostolskiego działania, wywiady z ludźmi, którzy na co dzień żyją duchowością różańcową;
* proponuje program spotkania kółka różańcowego z określonymi sugestiami, konferencję formacyjną, intencje apostolstwa modlitwy dla tych, którzy tworzą grupy modlitewne i kółka Żywego Różańca;
* ukazuje wydarzenia z życia Kościoła i Narodu, pogłębioną publicystykę społeczno-religijną.

Miesięcznik jest ilustrowany zdjęciami z różnych dziedzin życia, które mają budować klimat modlitwy.

Co roku inny temat główny jest przedstawiany w “Różańcu”. W tym roku jest to cykl rodzinny. Chcemy na nowo odkryć piękno rodziny, umocnić się w tym, co dobre, i zmierzyć się z trudnościami.

Naszym pragnieniem jest przyczynić się do tego, aby jak najwięcej ludzi na nowo, z większą świadomością i miłością podjęło modlitwę, zwłaszcza różańcową, tak aby powszechna stała się postawa zawierzenia Maryi. Dla grup różańcowych, a szczególnie dla Żywego Różańca pismo może stanowić narzędzie formacji, miejsce spotkania i wymiany doświadczeń.

Serdecznie prosimy osoby, które znają „Różaniec”, o uwagi, wskazówki, a szczególnie o świadectwa, które mogą być umocnieniem dla innych.

Nakład „Różańca” wynosi obecnie około 40 000 egzemplarzy. Miesięcznik można nabywać w prenumeracie, za zaliczeniem pocztowym, w księgarniach katolickich oraz w sieci EMPiK.

Prenumeratę tego pisma można zamawiać w Wydawnictwie Sióstr Loretanek:

Zapraszamy do działu Kontakt.


Partnerzy medialni