Oto ja z różańcem, poślij mnie!

KS. JACEK GANCAREK, MODERATOR KRAJOWY

„Nie trzeba być wielkim, aby się modlić, ale trzeba się modlić, żeby być wielkim”. Prawdę tę odczytała w swoim życiu sługa Boża Paulina Jaricot, która żyła we Francji w latach 1799-1862, w czasie bardzo trudnym dla Kościoła i wiary, jakim był okres po rewolucji francuskiej.

Paulina otrzymała od rodziców głęboką wiarę i nauczyła się od nich wrażliwości na ludzi potrzebujących. Gdy miała zaledwie 17 lat, zainteresowała się trudnym losem swoich rówieśników z biednych rodzin, szukając dla nich pomocy. Prosiła o pracę dla nich w fabrykach rodzinnego Lyonu. Dowiedziawszy się o potrzebach misjonarzy w Chinach i o trudnej sytuacji ludzi umierających w krajach misyjnych, postanowiła zorganizować dla nich konkretną pomoc. Zastosowała system cotygodniowych dobrowolnych składek na misje, który okazał się na tyle skuteczny, że szybko został rozpowszechniony w parafiach we Francji. W ten sposób w 1822 r. powstało trwające do dziś Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Widząc wielkie owoce i skuteczność tego dzieła, papież sto lat później uczynił je papieskim, czyli powszechnym w Kościele i rozpropagował je we wszystkich krajach.

Dla misji

Młody wiek nie przeszkadzał Paulinie w czynieniu wielkich rzeczy, a młodzieńczy zapał i entuzjazm wiary przyczyniły się w 1826 r. do powstania Żywego Różańca. Odkryła ona wielką wartość Różańca jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata. Przejęta losem Francji i upadkiem moralnym, jaki obserwowała po rewolucji, Paulina organizowała tzw. piętnastki, przydzielając każdemu losowo wybraną tajemnicę różańcową. Różaniec stał się wspólną modlitwą dla wyproszenia miłosierdzia dla grzeszników, a jednocześnie narzędziem współpracy misyjnej. Jej wielkim pragnieniem było „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Dlatego należy pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji i tam, gdzie on jest, nie może zabraknąć modlitwy za misje.

Dziś koła różańcowe składające się z 20 osób stanowią największą wspólnotę modlitewną w Kościele. Statut Żywego Różańca zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2012 r. określa, czym jest ta modlitewna wspólnota, jaka jest jej duchowość i struktura organizacyjna oraz jakie są zadania jej członków. Znajdujemy w nim trzy obszary zaangażowania róż różańcowych: osobisty, wspólnotowy i apostolski. Jeśli chodzi o ten ostatni, to członkowie Żywego Różańca czynnie włączają się w apostolską posługę Kościoła. Czynią to najpierw przez modlitwę, polecając Bogu intencje wskazane przez Ojca Świętego zarówno  stałe (prośba o pokój na świecie oraz o błogosławieństwo dla rodzin), jak i te wyznaczone na dany miesiąc lub w związku z ważnymi wydarzeniami na świecie. Swoją modlitwą ogarniają również intencje polecone przez biskupów i duszpasterzy, a także inne intencje bliskie ich sercu.

Szczególnym zadaniem apostolskim podejmowanym przez Żywy Różaniec, zgodnie ze wskazaniem założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot, jest troska o wsparcie misyjnego dzieła Kościoła. Wraz z modlitwą członkowie Żywego Różańca składają ofiarę na cele misyjne.

Udział w życiu parafii i Kościoła

Apostolska postawa członków róż wyraża się również czynnym udziałem w życiu wspólnoty parafialnej. Wspierają oni duszpasterzy i parafian modlitwą, uczestniczą w liturgii i nabożeństwach, troszczą się o chorych i ubogich, pomagają innym lepiej poznać i umiłować modlitwę różańcową, angażują się w dzieła wskazane im przez kapłanów.

Od 2018 r. Żywy Różaniec przygotowuje się przez Wielką Nowennę Różańcową na jubileusz 200-lecia powstania dzieła. Tematem obecnego roku, po poznaniu duchowości sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary, jest: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Posłani przez Boga i zachęceni przez Królową Różańca Świętego, trzymając różaniec w ręku, włączmy się w Wielką Nowennę Różańcową, by „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Prośmy o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie oraz o wyniesienie na ołtarze sługi Bożej Pauliny Jaricot. Prosząc o to, wołajmy dziś: Panie, oto ja z różańcem, poślij mnie!

Przekazywanie wiary

Św. Jan Paweł II, papież Różańca, przypomina nam w encyklice Redemptoris missio, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. W ten Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca wiara gromadzi nas przy ołtarzu Chrystusa, pozwala słuchać słów Boga, w Chlebie Eucharystycznym – przyjmować Ciało Jezusa oraz w Różańcu świętym i omadlać wszystkie sprawy misyjne Kościoła. Taka wiara to skarb, dlatego chcemy się nim dzielić.  Niech uczestnictwo w Tygodniu Misyjnym i w miesiącu różańcowym uzdolni nas, ludzi stojących z różańcem w ręku, do jeszcze pełniejszego zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła. Niech pragnienie założycielki Żywego Różańca sługi Bożej Pauliny Jaricot, na której beatyfikację wciąż z niecierpliwością czekamy, będzie naszym posłaniem, by „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.

Modlitwa różańcowa za poszczególne kontynenty na 22 października 2020 r.

Rozważania różańcowe – tajemnice światła

Trwając w Wielkiej Nowennie Różańcowej przygotowującej nas do 200. rocznicy powstania Żywego Różańca oraz  w Dniu Ogólnopolskiej Modlitwy Żywego Różańca posłani przez Chrystusa i zachęceni słowami Matki Bożej objawiającej, że „Różaniec to ratunek dla świata”, chcemy Różańcem misyjnym otoczyć cały świat i uczynić go zgodnie z pragnieniem Pauliny Jaricot modlitwą wszystkich.

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Módlmy się za Afrykę – kontynent zielony, nawiązujący swą barwą do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych.

Modlitwa: Panie Boże, wiem, że w Afryce wielu ludzi bezskutecznie oczekuje na pomoc medyczną. Z braku lekarstw i szczepionek Afrykańczycy umierają na najróżniejsze choroby. Spraw, abym umiał im współczuć. Naucz mnie o nich myśleć, zamiast zamykać się w swoich często niewielkich bólach czy dolegliwościach.

 2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

Módlmy się za kontynent czerwony – jego symboliczna barwa podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki.

Modlitwa: Panie Boże, życie w nędznych barakach dla wielu ludzi z Ameryki bywa nie do zniesienia. Uciekają więc na ulice i stają się przestępcami. Dzieci ulegają tam przemocy, żyją w strachu, doświadczają niesprawiedliwości. Często są zabijane, a przestępstwa popełniane przez dorosłych je demoralizują. Spraw, abym umiał żyć oszczędnie, dziękując za wszystko, co mam i starał się uczynić coś dobrego dla tych, którzy nic nie mają.

 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Módlmy się za Europę – kontynent biały, którego barwa symbolizuje kolor skóry Europejczyków.

Modlitwa: Panie Boże, w bogatej Europie, która wydała tylu misjonarzy, dzisiaj tak wielu ludzi traci wiarę. Dzieciom, które często mają nadmiar dóbr materialnych, brakuje religijnego wychowania. Wiele z nich cierpi z powodu samotności, ponieważ ich rodziny się rozpadają. Spraw, abym zwyciężał małe wojny w swojej rodzinie i pielęgnował ziarno pokoju zasiane w moim sercu. Wezwij też spośród nas wielu nowych misjonarzy.

 4. Przemienienie na górze Tabor

Módlmy się za Oceanię – kontynent niebieski, nazwany tak ze względu na otaczający go Ocean Spokojny, na którym rozsiane są rozliczne wyspy.

Modlitwa: Panie Boże, ludzie Oceanii pragną poznać Twojego Syna, lecz wciąż nie mogą Go spotkać. Na małych wyspach jest zbyt wielu turystów, by znalazło się tam miejsce dla Ciebie, a w rozrzuconych daleko od siebie wioskach jest zbyt wiele nędzy i obojętności. Spraw, aby znaleźli się misjonarze, którzy ludziom Oceanii zaniosą dobrą nowinę o Panu Jezusie, a mnie uczyń swoim narzędziem w głoszeniu innym Bożej miłości.

5 Ustanowienie Eucharystii

Módlmy się za Azję – kontynent żółty, przypominający swym kolorem o ludach Azji, najliczniejszych na świecie.

Modlitwa: Panie Boże, miliony azjatyckich dzieci spędzają swoje dzieciństwo w fabrykach przy produkcji dywanów, zapałek, cegieł, toreb lub butów. Za ciężką pracę nie otrzymują jednak sprawiedliwego wynagrodzenia. Spraw, abym poczuł się bardziej odpowiedzialny za ich cierpienie: bardziej wyrozumiały i otwarty na okazywanie gestów przyjaźni i pomocy. Uczyń mnie bratem ludzi wykorzystywanych do ciężkiej pracy.

 


Partnerzy medialni