Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła (16-26 sierpnia) z Warszawy, jak każda zmierzająca na Jasną Górę, cechuje się maryjnością tak charakterystyczną dla polskiej pobożności. Jest jednak coś jeszcze, co czyni uczestników tej pielgrzymki szczególnie bliskimi Maryi.

Pierwszym i niezaprzeczalnym fundamentem miłości do Matki Najświętszej jest to, że pielgrzymka jest organizowana przez Ruch Pomocników Matki Kościoła. Jego członkowie według wskazań założyciela – bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – oddają się Maryi w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. To bardzo szczególny wymiar wyjątkowego  zawierzenia Matce Bożej i przeżywania Jej bliskości.  

Poświęcić swoją własność, dom, umiejętności, czas dla Kościoła to naprawdę wiele – i wielu to czyni. Pomocnicy idą jeszcze dalej. Oddają do dyspozycji samych siebie tak, by móc być w ręku Maryi narzędziem, które Ona zechce użyć według własnego uznania. Często oznacza to cierpienie dla Kościoła i z Kościołem, ale zawsze w głębokiej zażyłości z Sercem Maryi. Nawet gdy tylko część pątników należy do tego ruchu, to w jakiś sposób tworzą atmosferę tego oddania, z której czerpią pozostali pielgrzymi.

Podczas samej pielgrzymki można odnaleźć także wiele z powszechnie znanych i lubianych przez Polaków form pobożności jak Anioł Pański, Godzinki, pieśni maryjne, Apel Jasnogórski. Wyjątkowe jest to, że pątnicy odmawiają przez kolejne dni Nowennę przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.

Oczywiście nie może na pielgrzymce zabraknąć codziennej modlitwy różańcowej. W ciągu dnia zawsze jest rozważana jedna część różańca i dodatkowo dziesiątka po wieczornym Apelu Jasnogórskiego, który zwykle śpiewany jest na w kościele lub kaplicy w miejscu noclegu. Wtedy pielgrzymi polecają intencje swoje oraz tych, którzy okazują po drodze swoją życzliwość i gościnę. Jest z tym wieczornym odmawianiem związany pewien charakterystyczny zwyczaj. Każde „Zdrowaś Maryjo” wypowiada do mikrofonu inny pątnik poprzedzając modlitwę swoją prośbę.  

Osobną uwagę należy poświęcić grupie niebieskiej, którą określa się jako różańcową. Podczas marszu pątnicy modlą się trzema a czasami czterema częściami dziennie, aby przez ręce Maryi polecić bieżące sprawy Kościoła, Ojczyzny, Ruchu Pomocników oraz intencje pielgrzymki. Ponadto w tej grupie są podejmowane tematy związane z funkcjonowaniem Żywego Różańca. Na szlaku jest okazja zapoznania się ze świadectwami osób zaangażowanych w to dzieło, a także można podzielić się swoimi trudnościami w prowadzeniu grup. W ten sposób liderzy i zelatorzy różańcowi mają też przestrzeń, by zaczerpnąć sił do wymagającej posługi w swoich środowiskach.

Wreszcie pielgrzymka tworzy dla pątników własne koła różańcowe, które powstają od około 10 lat. Pod koniec drogi 25 sierpnia podczas Mszy św. na Jasnej Górze nowi członkowie Róż składają swoje przyrzeczenia uczestnictwa i są przydzielani do odpowiedniej grupy. Również w tym czasie chętni by zostać Pomocnikiem Matki Kościoła lub podjąć duchową adopcję dziecka poczętego składają swoje deklaracje.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o pielgrzymach duchowych, którzy w trakcie trwania pielgrzymki modlą się codziennie dziesiątką różańca po Mszy św. w katedrze św. Floriana. Tam też po zakończeniu pielgrzymki pątnicy podejmują formację w duchu maryjnym gromadząc się w drugą sobotę każdego miesiąca. Nie brakuj im nauki o Matce Bożej, świadectw o Jej działaniu w życiu Pomocników oraz modlitwy z różańcem na czele.

Patrząc na maryjny wymiar Pielgrzymki Pomocników można powiedzieć, że jest on subtelnie obecny w pielgrzymce a jednocześnie stanowi o jej tożsamości. Trochę jak sznurek, który w różańcu przeplata po kolei wszystkie koraliki, tak miłość do Matki Najświętszej przeplata całość życia wiary pątników. Nie może zatem dziwić, że Pielgrzymka Pomocników jest pełna dynamiki a jej uczestnicy są sobie tak bliscy i zarazem tak gotowi – na wzór Maryi – do służby Kościołowi.

Ks. Rafał Goliński, Kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pielgrzymkapomocnikow.pl

W drodze na Jasną Górę z różańcem w ręku i z miłością do Maryi w sercu - Plakat
Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.