Poeta milczenia

DANUTA GIEWARTOWSKA

Widziałem marność ludzką tak, jak nigdy!

Ale – bez kłamstwa, ale – w prawdzie nagiej.

24 września 2019 r. minęła 198. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida: poety, prozaika, dramaturga, eseisty, filozofa, malarza, rzeźbiarza, grafika; dziś uznanego – obok Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego – za jednego z najwybitniejszych polskich luminarzy. Jest nazywany „poetą metafizycznych głębi”, „poetą milczenia”, „poetą sumień”, „gladiatorem prawdy tudzież piękna”.

Norwid budzi podziw swoją filozoficzną erudycją, wszechstronnością zainteresowań, „nienasyconym głodem piękna”, gdy czytamy o jego Wiecznym Mieście, Helladzie, Oriencie. Zdumiewa wielostronność jego artystycznych dokonań – trafnych i wciąż żywych przemyśleń wziętych z autopsji, opartych na krytyce czasów jemu współczesnych oraz na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Norwid to również jeden z najbardziej religijnie zaangażowanych i twórczych pisarzy Polski oraz Europy, piewca Bożego piękna obecnego w świecie – bywał często cytowany przez papieża Jana Pawła II.

Jako baczny obserwator faktów przypominał:

W tej powszedniości, o! jakże tu wiele.

Mistycznych rzeczy i nieodgadnionych.

Wrażliwy na wartości duchowe reflektował:

Cóż wiesz o pięknem?

…Kształtem jest miłości.

W sąsiednim zaś miejscu:

O pięknem rzekłem, że jest profil Boży.

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy, praca, by się zmartwychwstało.

 


Partnerzy medialni