Prenumerata Miesięcznika Różaniec

Warunki prenumeraty miesięcznika „Różaniec” na 2023 rok:

PRENUMERATA REGULARNA

 • Cena 1 egz. wynosi 9,00 zł.
 • Numer wakacyjny (lipiec-sierpień) kosztuje 10,50 zł.
 • Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) to 91,00 zł.
 • Koszt półrocznej prenumeraty; I półrocze – 53,00 zł. II półrocze – 46,00 zł.
 • Koszty kwartalnej prenumeraty; kwartał I, II, IV – 27,00 zł. kwartał III – 19,50 zł.

Miesięcznik jest dostępny także w wersji elektronicznej (e-wydanie). Więcej informacji na stronie: sklep.loretanki.pl

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Cena jednego egz. wynosi 23,50 zł. Koszt rocznej prenumeraty wynosi 235,00 zł.

NUMERY NASZYCH KONT:

PKO BP IV O /Warszawa – Kod BIC (Swift):
BPKOPLPW 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396 (PLN)

67 1140 1010 0000 3728 0500 1003 (PLN)

mBank – Kod BIC (Swift):
BREXPLPW 61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)
12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ:

 • dokonanie przelewu na konto wydawnictwa: 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396
 • złożenie zamówienia u listonosza bądź w placówce pocztowej
 • przez internet na stronie: sklep.loretanki.pl

KOLPORTAŻ

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Różańca” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

 • od 10 do 50 egz. – 7,23 det. 1 egz.
 • od 10 do 50 egz. – 8,93 det. 1 egz (nr wakacyjny).
 • od 51 do 100 egz. – 6,80 det. 1 egz.
 • od 51 do 100 egz. – 8,40 det. 1 egz (nr wakacyjny).
 • od 101 do 500 egz. – 6,75 det. 1 egz.
 • od 101 do 500 egz. – 7,88 det. 1 egz (nr wakacyjny).
 • od 501 do 1000 egz. – 6,30 det. 1 egz.
 • od 501 do 1000 egz. – 7,35 det. 1 egz (nr wakacyjny).

Uwaga!
Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie: adresu prenumeratora/wysyłki, okresu prenumeraty, kodu prenumeratora z naklejki adresowej przy kontynuacji prenumeraty, innego przeznaczenia wpłaty. Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są jedynie do celów prenumeraty.

Koszty przesyłki ponosi wydawnictwo.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Tel: 22 673 46 93, 22 673 58 39
e-mail: prenumerata@loretanki.pl