Prenumerata Miesięcznika Różaniec

Warunki prenumeraty miesięcznika „Różaniec” na 2024 rok:

PRENUMERATA REGULARNA

  • Cena 1 egz. wynosi 10,00 zł.
  • Numer wakacyjny (lipiec-sierpień) kosztuje 11,50 zł.
  • Koszt rocznej prenumeraty (w obrębie jednego roku kalendarzowego) to 101,00 zł.
  • Koszt półrocznej prenumeraty; I półrocze – 59,00 zł. II półrocze – 51,00 zł.
  • Koszty kwartalnej prenumeraty; kwartał I, II, IV – 30,00 zł. kwartał III – 21,50 zł.

Miesięcznik jest dostępny także w wersji elektronicznej (e-wydanie). Więcej informacji na stronie: sklep.loretanki.pl

PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Koszt rocznej prenumeraty wynosi 245,00 zł.

NUMERY NASZYCH KONT:

PKO BP IV O /Warszawa – Kod BIC (Swift):
BPKOPLPW 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396 (PLN)

67 1140 1010 0000 3728 0500 1003 (PLN)

mBank – Kod BIC (Swift):
BREXPLPW 61 1140 1010 0000 3728 0500 1014 (USD)
12 1140 1010 0000 3728 0500 1023 (EUR)

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ PRZEZ:

  • dokonanie przelewu na konto wydawnictwa: 74 1020 1042 0000 8102 0009 6396
  • złożenie zamówienia u listonosza bądź w placówce pocztowej
  • przez internet na stronie: sklep.loretanki.pl

KOLPORTAŻ

Osoby zajmujące się rozprowadzaniem „Różańca” otrzymują rabat uzależniony od liczby rozprowadzanych egzemplarzy:

  • od 10 do 50 egz. – 8,50 det. 1 egz.
  • od 10 do 50 egz. – 9,80 det. 1 egz (nr wakacyjny).
  • od 51 do 100 egz. – 8,00 det. 1 egz.
  • od 51 do 100 egz. – 9,20 det. 1 egz (nr wakacyjny).
  • od 101 do 500 egz. – 7,50 det. 1 egz.
  • od 101 do 500 egz. – 8,63 det. 1 egz (nr wakacyjny).

Uwaga!
Odcinki przekazu należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Na każdym odcinku przekazu prosimy o dokładne podanie: adresu prenumeratora/wysyłki, okresu prenumeraty, kodu prenumeratora z naklejki adresowej przy kontynuacji prenumeraty, innego przeznaczenia wpłaty. Dane osobowe umieszczane na odcinkach wpłat wykorzystywane są jedynie do celów prenumeraty.

Koszty przesyłki ponosi wydawnictwo.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Tel: 22 673 46 93, 22 673 58 39
e-mail: prenumerata@loretanki.pl