Różaniec 6/2021

Drodzy Czytelnicy

Pierwszą margaretkę otrzymałem, mając za sobą kilkanaście lat kapłaństwa.

Wtedy zdawało mi się, że będąc w wirze duszpasterskiego działania, złapałem Pana Boga za nogi. Potem kolejna margaretka i następna. Przez lata uzbierało się ich kilkanaście. Kiedy zostałem proboszczem, pojawiły się nowe zadania: do duszpasterskich doszły sprawy remontowo budowlane. Nie było już tak łatwo. Czasem zastanawiałem się, czy dam radę, czy udźwignę kolejne wyzwania, które Bóg przede mną postawił i wciąż stawia. Pomaga mi świadomość, że codziennie kilkanaście, a może więcej osób modli się za mnie, abym był dobrym, świętym kapłanem i abym wytrwał do końca. Św. Jan Paweł II swoją adhortację posynodalną Pastores dabo vobis rozpoczął słowami proroka Jeremiasza: „Dam wam pasterzy według mego serca” (Jr 3, 15). Tak, Bóg nieustannie daje nam pasterzy, aby Jezusowy nakaz „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 19) mógł być realizowany w każdym pokoleniu. Czy łatwo być dzisiaj kapłanem według Serca Jezusa? Zawrotne tempo życia, coraz szybciej postępująca laicyzacja, utrata autorytetów i życie, jakby Boga nie było, wcale nie pomagają w rozwoju duchowym. Do tego skandale wywołane przez pojedynczych kapłanów, odejścia czy zgorszenia są okazją do medialnych ataków na księży i ukazywania kapłaństwa od jak najgorszej strony. Jednocześnie tylu młodych ludzi poszukuje dobrego spowiednika, kierownika duchowego. Tylu rodziców z wielkim zaufaniem posyła dzieci na katechizację, ciesząc się, że są zaangażowane w różne grupy parafialne: oaza, ministranci, schola, KSM itp.

Czerwcowy numer jest zachętą do podziękowania Bogu za każdego kapłana, którego „dał nam Bóg”. To próba odpowiedzi, dlaczego warto stawać w obronie kapłanów, kiedy dzisiaj w niektórych kręgach jest w dobrym tonie mówić o nich źle.

Módlmy się więc o świętość kapłanów, kiedy trzeba upomnijmy ich, a jeśli zasłużą, to podziękujmy za to, że swoim życiem ukazali nam Chrystusa. Prośmy też o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na koniec dedykuję Wam słowa pieśni Kapłanów swoich dał nam Bóg, której refren niech stanie się naszą codzienną modlitwą: „Najświętsze Serce, ustrzeż ich / We wszystkich życia chwilach złych. / Niech czystym sercem służą Ci / Przez życia swego wszystkie dni”.

Ks. Szymon Mucha redaktor naczelny „Różańca”

*************************************

  • Temat następnego numeru

Świat pełen śladów Boga

Patron na wakacje

Sanktuaria na trasie letnich podróży

Pięć dowodów na istnienie Boga

 

 

Spis treści

NASZA OKŁADKA
Tytuł Autor Strona
Matka Boża z Hostią Anna Krawczyk 3
PROSTO Z WATYKANU
Tytuł Autor Strona
Smak Eucharystii Mateusz Krawczyk 4
Tożsamość pasterzy papież Franciszek 5
TEMAT NUMERU
Tytuł Autor Strona
Człowiek wybrany przez Boga ks. Wojciech Przybylski 6
Jedni dla drugich ks. Tomasz Podlewski 8
Tarcza dla kapłana Monika M. Zając 10
Na Bożej drodze s. M. Rafaela Dobrut CSL 12
Gdy kapłan odchodzi ks. Robert Grzybowski 14
Z MARYJĄ PRZEZ ŻYCIE
Tytuł Autor Strona
Pierwszosobotnie rozmyślanie Ustanowienie Eucharystii ks. Krzysztof Czapla SAC 17
Przy czułym Sercu Maryi Rozmowa z ks. Krzysztofem Winklerem 18
Bóg czy człowiek? o. Jan Paweł Strumiłowski OCist 37
W SZKOLE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Tytuł Autor Strona
Mogę Księdzu przeszkodzić? ks. Łukasz Wiśniewski MIC 38
Zasłuchani w słowo Boże o. Andrzej Bielat OP 40
Rozważania różańcowe ks. Łukasz Piotrowski 44
Namaszczone dłonie ks. Maciej Będziński 46
Maryja, Matka nadziei s. Wioletta A. Ostrowska CSL 47
Konspekt spotkania Żywego Różańca oprac. ks. Szymon Mucha 49

Partnerzy medialni