Browsing: o. Jan Paweł Strumiłowski OCist

W miarę poznawania Boga zauważamy, że Jego miłość do nas stawia nam nieprzeciętne wymagania. Jest jak droga na szczyt – bardzo trudna, lecz zachwycająca. Apokaliptyka jest specyficznym biblijnym gatunkiem literackim. W powszechnym odbiorze…

„Obrażam się na Kościół, bo ksiądz mnie zawiódł, katolicy są dziwni, a Msza Święta za długa”. Często patrzymy na Kościół przez pryzmat naszych codziennych doświadczeń. Na Kościół możemy spoglądać z wielorakich perspektyw. Różne…

Każdy ochrzczony jest zaproszony przez Boga do odkrywania w sobie daru zmysłu wiary. Czy sensus fidei ma każdy z nas? Czym jest wyczucie prawdy o Bogu? Kościół jest nieomylny. Nieomylność Kościoła wynika zarówno…

Mówi się, że wiara bez rozumu jest niebezpieczna. Warto więc szukać w nauczaniu Kościoła uzasadnień prawd naszej wiary. W ten sposób poznajemy mądrość samego Chrystusa. Sobór Watykański I w Konstytucji dogmatycznej o Kościele…

W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować wśród wiernych obawy, jakoby miała nam zagrażać demokratyzacja Kościoła. Czy demokracja jest zagrożeniem? Pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, które dopuszczają do głosu świeckich. Widzimy nowe zjawisko…

W ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej możemy usłyszeć, że wszyscy wierni – nie tylko duchowni, lecz także świeccy są Kościołem. Jest to oczywiście prawda. Podkreślanie tej prawdy zaś jest podyktowane pragnieniem aktywizacji świeckich, ich…

Czy poza Kościołem można się zbawić? Kościół jest bardziej ziemski czy niebieski? A ludzie Kościoła? To osoby wszystkich stanów i zawodów – jak więc można zakładać, że łączy ich coś szczególnego? Od czasów…

Ilekroć próbujemy wpatrywać się w tajemnice Boga, tylekroć On odsłania przed nami skrawki prawdy o rzeczach najważniejszych. Czym jest Jego miłość w odniesieniu do Kościoła? Powiedzieliśmy już sobie, że w najdoskonalszy sposób możemy…

Często słyszymy różne wypowiedzi na temat Kościoła. Z niektórymi z nich się utożsamiamy, inne być może nas denerwują. A czym dla nas jest Kościół? Wśród wielu różnych figur Kościoła i jego określeń jest…

Często postrzegamy Kościół przez pryzmat małych wspólnot, które tworzymy w ramach duszpasterstwa. Czym jest wspólnota i czy to pojęcie wyjaśnia istotę Kościoła? Współcześnie bardzo mocno się podkreśla, że Kościół jest wspólnotą. Rzeczywiście, jeśli…

Dwa tysiące lat temu Syn Boży narodził się z Dziewicy Maryi i stał się rzeczywiście obecny wśród nas. Dzięki Wcieleniu przekleństwo grzechu zostało złamane – a przekleństwem tym jest nie tylko popadnięcie w…

Zajmujemy się na co dzień naszymi sprawami, które niekiedy mogą nas przytłaczać, sprawiając, że doświadczamy poczucia braku wolności. Chrystus Pan przez swoją mękę odkupił nas z niewoli grzechu. Na Golgocie nasz grzech został…

Różnie wyglądają nasze relacje rodzinne. Podobnie jest z niedzielnym czasem wypoczynku. Czy jednak zawsze szczerze zapraszamy Boga do naszej rodziny, szczególnie w niedzielę? Kościół często przypomina, że niedziela jest także dniem, który ma…

Gdy gromadzimy się, by porozmawiać o Bogu, jest to piękne, ale dalekie od pełni, którą obiecuje Bóg. Co zatem jest tą pełnią i Bożym zamysłem wobec nas? Niedziela jest dniem, w którym w…

Tak często podejmujemy umartwienia i dobre uczynki. Niekiedy wiele nas to kosztuje, choć efekty wydają się mierne. Czego nam brakuje? W pierwszej modlitwie eucharystycznej, czyli w Kanonie rzymskim, który jest najbardziej czcigodną i…

Serce człowieka ma takie miejsce – najgłębsze i najczystsze – które jest świątynią Boga. Właśnie tam Pan mówi do każdego z nas i tam zasiewa ziarno pokoju. Jeszcze pod koniec XX w. i…

Czytanie słowa Bożego prowadzi nas do spotkania ze Słowem Wcielonym. Bóg-Człowiek zaprasza do uczestnictwa w najpiękniejszych tajemnicach nieba. Ważnym elementem świętowania niedzieli jest słuchanie słowa Bożego. W niedzielę idziemy do Kościoła na Mszę…

Każdy chrześcijanin wie, że nie brakuje mu powodów do szczęścia. Jest przecież umiłowanym dzieckiem Boga. Czy obecność na Mszy Świętej to dla nas tylko radosne przeżycie? Msza Święta, którą celebrujemy w sposób szczególny…

Czasami trudno nam dostrzec znaki, które na drodze naszego życia stawia Bóg. Jednym z tych znaków, które mogą pogłębić naszą wiarę, jest prawda o świętowaniu Eucharystii. Ewangelie zgodnie piszą o tym, że Chrystus…

Czy jeśli do mojej diety odchudzającej i chęci sprawienia komuś przyjemności drobnym prezentem dołączę jakąś postną intencję, to Pan Bóg się na mnie obrazi? Jedną z podstawowych praktyk pokutnych Wielkiego Postu jest -…

Co właściwie sprawia, że stajemy się dobrymi, naśladującymi Chrystusa chrześcijanami? Modlitwa? Dobre uczynki? Na pewno tak, ale czy to wystarczy? Według przekazu Pisma Świętego w niedzielę oprócz zmartwychwstania miało miejsce jeszcze jedno fundamentalnie…

Niedziela jest osią naszego tygodnia i źródłem uświęcenia naszego czasu. To jednak nie wyczerpuje powodów, dla których powinniśmy świętować w tym szczególnym dniu. Pierwsze uzasadnienie świętowania dnia świętego, jakie daje nam Boże Objawienie,…

Celem i sensem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem przez miłość. Po grzechu pierworodnym byłoby ono niemożliwe bez wcielenia Syna Bożego i bez zgody Matki wszystkich żyjących na przyjęcie misji powierzonej Jej przez…

Nie jest nieistotną plamą na spodniach powstałą z powodu nieuwagi. Grzech to głęboka rana serca, której konsekwencji nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Pod koniec Składu apostolskiego wyznajemy wiarę w odpuszczenie grzechów. Ten…

Zbawiciel obiecał, że Kościół będzie trwał. Tymczasem z historii i własnego doświadczenia znamy Kościół, który się chwieje, i to już od dwóch tysięcy lat… W końcowych artykułach Składu apostolskiego spotykamy się z czymś…

Kard. Stefan Wyszyński umiał podejmować odważne decyzje, przyjmując w czasach komunistycznej niewoli odpowiedzialność za Kościół w Polsce i za naród. Prymasa Tysiąclecia intuicyjnie kojarzymy z niezłomną postawą wobec władzy i ustroju, który sprzeciwiał…

Duch Święty jest Osobą Boską, o której prawdopodobnie najmniej potrafimy powiedzieć. Jest blisko, działa w nas, ale dzieje się to w sposób tajemniczy i ukryty. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest…

Modlimy się do Chrystusa, który po zmartwychwstaniu przebywa z Ojcem w niebie. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Co to oznacza w praktyce? Skład apostolski, zaraz po słowach o wniebowstąpieniu Pana, głosi, że…

Gdy po zmartwychwstaniu nasz Zbawiciel wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, otworzył dla nas zatrzaśnięte niegdyś wrota raju. W szóstym zdaniu Składu apostolskiego, które teraz rozważamy, wszystko jakby wraca…

Coraz częściej słyszymy o kryzysie Kościoła. Widzimy także skutki tego kryzysu. Wiara wśród katolików słabnie, tradycja zamiera. Kryzys w Kościele zawsze jest pewną formą kryzysu wiary. Kościoła oczywiście nie da się pokonać i…

„Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał” – w tym zdaniu Składu apostolskiego została ukryta tajemnica naszej wolności. Odkupienie bowiem przywraca nam utracone rajskie przymioty. Zstąpienie do piekieł jest artykułem wiary, który intuicyjnie może…

Słowa „Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion” to chyba najsmutniejszy fragment Składu apostolskiego. Dziś coraz częściej doświadczamy na polu duszpasterskim łagodzenia nauki o krzyżu. Wydaje się, że ten zabieg jest kierowany…

Zdanie Składu apostolskiego „Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny” ukazuje nam wyjątkowość naszego Zbawiciela i odsłania tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Wiemy, że nasza wiara nie opiera się na jakichś…

Wokół słowa „tolerancja” na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat narosło wiele nieporozumień. Do tego stopnia, że niekiedy obawiamy się zasłużyć na miano „nietolerancyjnych”. Czy słusznie? W ostatnich miesiącach I mogliśmy zaobserwować nasilenie tzw. wojny…

Przyzwyczailiśmy się już do księży ubranych „po cywilnemu” i do świeckich stających na ambonach. Czy to oznacza, że powinniśmy dążyć do zacierania różnic między kaptanem a osobą świecką? Od czasu Soboru Watykańskiego II…