Ostatni rok był dla nas czasem trudnych ograniczeń i obaw. Może dlatego z tak wielką radością i pełni nadziei wybraliśmy się tej wiosny na dwie pielgrzymki – do Loretto i na Jasną Górę.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa pątnicy z różnych stron Polski wybrali się w sobotę 8 maja do Loretto. Była to już XII pielgrzymka do naszej Loterańskiej Matki. W tym roku przeżywaliśmy ją pod hasłem „Oddaj się w opiekę Świętej Rodzinie”. Nie zniechęciła nas niska temperatura, przejmująco zimny wiatr ani nawet przelotne opady deszczu. Pielgrzymi z diecezji siedleckiej i legnickiej, którzy zostali w Loretto nieco dłużej, by po spotkaniu poznać historię sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej i odprawić drogę krzyżową na leśnych dróżkach prowadzących na cmentarz loretański, doświadczyli nawet gradu.

W roku Świętej Rodziny

Tego dnia Loretto gościło niecodziennych gości. Warszawa, Sokołów Podlaski, Wyszków, Jadów, Stoczek Łukowski, Łódź, Mirsk, Siedlce, Pułtusk, Białystok, Suchożebry – to miejscowości, z których pielgrzymi przybyli do Pani Loretańskiej. Najdalsza trasa liczyła ponad 600 km. Najliczniejsza grupa zorganizowana przyjechała z Siedlec.

Spotkanie o charakterze modlitewno-formacyjnym przebiegało spokojnie. Były akcenty modlitwy i zadumy, były też oklaski. Zatrzymaliśmy się przy książce i przeżyliśmy piękną agapę na placu loretańskim.

Konferencję formacyjną wygłosił ks. Eugeniusz Leda, duszpasterz przy kaplicy Jasnogórskiej Matki Kościoła Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Choszczówce.

– Czy umiem cokolwiek ofiarować Bogu? – Tym pytaniem zachęcał pątników refleksji. – Święta Rodzino, zdumiewasz mnie swoją pokorą i prostotą. Byłaś rodziną wyjątkową, bo byłaś szczęśliwa ze względu na Jezusa – dialogował z przybyłymi.

Adorację z rozważaniem tajemnic radosnych Różańca poprowadziła s. Alojza Hornowska CSL, animatorka Rodziny Loretańskiej (RL). RL to wspólnota osób związanych duchowo z Matką Bożą Loretańską przez świadome powierzanie Jej swego życia i współpracę z Nią polegającą na składaniu duchowych ofiar. Powstała ona w 1999 r. Do RL może należeć każdy, kto chce być pomocnikiem Matki Bożej Loretańskiej i czuje się do tego powołany.

– Modlitwa różańcowa i Eucharystia to źródła siły. One pozwolą nam przezwyciężyć ataki na rodzinę i Kościół – podkreślał w homilii ks. Szymon Mucha. On też przewodniczył Mszy Świętej, która zakończyła doroczne spotkanie różańcowo-loretańskie w domu Matki, w tym malowniczym miejscu, gdzie można odbudować ducha i ciało.

Świadectwa uczestników

Agnieszka Chudzik z parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach, główna zelatorka Żywego Różańca (ŻR) w diecezji siedleckiej, przybyła wraz z 50-osobową grupą. Tuż po spotkaniu podzieliła się swoją refleksją:

– Stowarzyszenie Żywy Różaniec, miesięcznik „Różaniec” i Loretto to całość. Mimo tego, że już około 20 lat jestem w ŻR, dopiero w ubiegłym roku na uroczystościach 25-lecia miesięcznika odkryłam Loretto. Wtedy obiecałam sobie, że będę przyjeżdżać do tego urokliwego miejsca przynajmniej raz w roku. I tak się stało. Pielgrzymka czytelników to odpowiedni czas, żeby połączyć się w modlitwie, „naładować baterie”, spotkać się z innymi czytelnikami, wymienić się doświadczeniem, informacjami, skorzystać z gościnności sióstr i odpocząć. Wydawnictwo Sióstr Loretanek w swojej ofercie ma wszystko, co jest potrzebne do działalności naszych kół. Na miejscu my, członkowie ŻR, możemy nabyć potrzebne nam materiały, broszury, książki. W naszej grupie z diecezji siedleckiej większość osób była po raz pierwszy w Loretto. Wrażenie, jakie zrobiło na nas zarówno spotkanie modlitewne, jak i samo miejsce, było tak pozytywne, że już zadeklarowaliśmy się na przyjazd w przyszłym roku.

Zapytałam też o wrażenia Krzysztofa Gajkowskiego z Sulejówka.

– Tegoroczna pielgrzymka Rodziny Różańcowej była radosnym uwielbieniem Matki Bożej Loretańskiej. Duch modlitwy, jaki towarzyszył zebranym, był świadectwem tego, jak Różaniec święty i bliska relacja z Maryją przemieniają życie, ukierunkowując je na to, co naprawdę ważne. Ta pielgrzymka to dowód na to, że wpatrzona w Matkę Bożą Polska, o jaką się modlił i prosił niebo sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, jest żywa i dzięki RL wzrasta, a także wychowuje kolejne pokolenia Polaków.

Agnieszka Dubiel w imieniu pielgrzymów z Mirska, którzy pokonali najdłuższą drogę, mówi, że pielgrzymka wywarła na nich głębokie duchowe wrażenie.

– Pobyt w tak Bożym i pięknym miejscu sprawia, że człowiek czuje obecność Matki Bożej. Kochane siostry loretanki, a także urok miejsca sprawiają, że pielgrzym, wyjeżdżając, myśli już o ponownym powrocie w to cudowne miejsce.

Na pielgrzymce był też dk. Patryk Filipiak z diecezji warszawsko-praskiej. Pytam go o jego spostrzeżenia dotyczące tej różańcowo-loretańskiej pielgrzymki:

– Przybycie w sobotę do Loretto było bardzo pięknym przeżyciem. Miało ono dla mnie także znaczenie symboliczne, ponieważ na pierwszym roku właśnie tutaj powierzaliśmy Maryi początek naszej formacji seminaryjnej. A teraz byłem tu, już prawie kończąc tę formację. Treści, które pojawiły się podczas konferencji i homilii, były bardzo ubogacające. Nade wszystko wspaniała była atmosfera modlitwy i wzajemnej życzliwości.

Oddając się w opiekę Świętej Rodzinie, wspólnie powierzaliśmy naszemu Panu przez ręce Maryi Ojczyznę, rodziny i nas samych.

Homilia ks. Szymona Muchy Loretto 2021 r.

 

Konferencja ks. Eugeniusza Ledy Loretto 2021 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Modlitewnik Żywego Różańca

Modlitewnik Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.