Maryja, Matka nadziei

13 kwietnia 2021 r. przez łącza internetowe odbyła się XVIII Konferencja Moderatorów Żywego Różańca pod hasłem „Maryja, Matka nadziei”. Wzięło w niej udział 26 osób. Niektórzy moderatorzy łączyli się duchowo.

Spotkanie rozpoczął od powitania wszystkich uczestników ks. dr Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca (ŻR). Następnie z wielu miejsc w Polsce popłynęła modlitwa poprowadzona przez abp. Wacława Depo, delegata KEP ds. ŻR, przewodniczącego Komisji Maryjnej KEP. Po niej Ksiądz Arcybiskup skierował do nas swoje przesłanie, a także udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Bądźmy ludźmi nadziei

Kolejnym punktem ogólnopolskiego spotkania była konferencja o Maryi, Matce nadziei, którą wygłosił ks. dr Stanisław Szczepaniec, moderator ŻR w archidiecezji krakowskiej, członek zarządu Stowarzyszenia ŻR.

– Maryja jest Matką nadziei, gdyż uczestniczy w zrodzeniu nas przez Boga do żywej nadziei. Żywa nadzieja to dar nowego życia. Człowiek, który nie ma nadziei, jest wpół umarły. Gdy odzyskuje nadzieję, na nowo się rodzi. Będziemy się zwracać do Maryi słowami „Matko nadziei” przede wszystkim podczas odmawiania Litanii loretańskiej – to tylko fragment tej konferencji, którą w całości można przeczytać na stronie rozaniec.eu.

– Modlitwa różańcowa to najpotężniejsza broń ludzi wolnych w duchu i prawdzie, której nie ograniczają nawet największe pandemiczne obostrzenia. Wolnych, bo oddanych aktem zawierzenia Maryi, niezawodnej Przewodniczce, Pośredniczce prowadzącej do Jezusa – mówi Elżbieta Szmigielska-Jezierska z Ordynariatu Polowego, gdy pytam ją, co wyniosła z tego spotkania. – Poruszyły mnie rozważania ks. Stanisława Szczepańca o istocie i głębi chrześcijańskiej nadziei. Zostały ze mną słowa, że treści ewangeliczne mają moc sprawczą naszej wewnętrznej przemiany.

Z działalności Żywego Różańca

Podczas wideokonferencji omówiliśmy plany związane z IX Ogólnopolską Pielgrzymką ŻR na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2021 r. pod hasłem „Z Maryją, Matką nadziei”. Podjęliśmy decyzję o odmówieniu podczas pielgrzymki Litanii do NMP, Matki Nadziei. I choć nie wiemy, jaka będzie sytuacja za dwa miesiące, przygotowujemy się duchowo do tego pielgrzymowania.

Ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, członek zarządu Stowarzyszenia ŻR, przedstawił m.in. Żywy Różaniec dla Misji i inicjatywy misyjne na rok 2022.

Podczas komunikatów zarządu ŻR usłyszeliśmy m.in. o rekolekcjach ogólnopolskich ŻR, które odbędą się w Gietrzwałdzie od 19 do 22 lipca, rekolekcjach w diecezjach, Wielkiej Nowennie Różańcowej, do której zgłosiło się 6647 osób, materiałach formacyjnych dla ŻR, miesięczniku formacyjnym „Różaniec”, kapłańskich kołach parafialnych i inicjatywie gwieździstej procesji różańcowej „Z Maryją dla Polski”. Chcemy też podjąć w 2022 r. inicjatywę II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego. Pierwszy odbył się w 2017 r.

Na zakończenie odmówiliśmy dziesiątek Różańca za cały ŻR i przyjęliśmy Boże błogosławieństwo na dalszy czas pracy i służby.

Refleksje uczestników

– Tegoroczna wiosenna konferencja moderatorów ŻR uświadomiła mi, że realnie już jesteśmy zmęczeni pandemią i każdy chce się spotkać – dzieli się po spotkaniu online ks. Maciej Będziński. – Nasze szerokie plany na przyszłość pokazują chęć spotkania się i apostolstwa różańcowego. To dobre merytoryczne spotkanie, którego owoce da sam Duch Święty.

Ks. Krzysztof Plewnia, moderator ŻR z diecezji gliwickiej, dodaje:

– Pomimo sytuacji epidemicznej wspólnoty ŻR wraz z opiekunami trwają na modlitwie, podejmują formację. Nie rezygnujemy z wielu pięknych inicjatyw!

– Każde spotkanie z człowiekiem jest darem od Pana Boga. Naszą nadzieją była, jest i będzie Matka Boża, Matka nadziei. Jest Ona bliska jak rodzona matka z naszych zwykłych dni – dzieli się z kolei Krystyna Wszołek z Ordynariatu Polowego.

– Gdy tęsknię za moją mamą, to mocno ściskam w ręku różaniec, tak jakbym ściskała jej rękę. Do takiej Matki tęskni cały świat. Taką Ją kocha i czci. Jest nam potrzebna w życiu i w drodze do nieba.

Pytam jeszcze ks. Tomasza Krawczyka, moderatora diecezjalnego ŻR w archidiecezji gnieźnieńskiej, czym była dla niego ta wideokonferencja. I słyszę:

– Wspólne spotkanie osób, dla których modlitwa różańcowa jest wielką mocą i siłą, jest zawsze budujące i służy wzajemnemu umocnieniu w posłudze dla róż różańcowych. Takie też było ostatnie spotkanie.

Nadzieja pokonuje wszystkie trudności. Bądźmy więc ludźmi modlitwy i nadziei. Razem z Maryją, która rodzi i niesie nadzieję, odkrywajmy, że w nadziei jesteśmy zbawieni.

S. Wioletta A. Ostrowska CSL

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.