Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 r.

intencje 2021 r

Styczeń

ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Luty

ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Marzec

ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Kwiecień

ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Maj

ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Czerwiec

ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi.

Lipiec

ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Sierpień

ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień

ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Październik

ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.

Listopad

ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.

Grudzień

ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

 

 

 


Partnerzy medialni