Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2020, 2021 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2020 r.

intencje 2020

Styczeń
ewangelizacyjna:
Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Luty
powszechna:
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.

Marzec
ewangelizacyjna:
Za Kościół w Chinach, aby zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień
powszechna:
Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

Maj
ewangelizacyjna:
Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec
ewangelizacyjna:
Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.

Lipiec
powszechna:
Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą.

Sierpień
powszechna:
Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Wrzesień
powszechna:
Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Październik
ewangelizacyjna:
Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad
powszechna:
Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.

Grudzień
ewangelizacyjna:
Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 r.

intencje 2021 r

Styczeń

ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę życia w głębokim wzajemnym szacunku z siostrami i braćmi innych religii, w postawie modlitwy za siebie nawzajem i otwartości na wszystkich.

Luty

ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.

Marzec

ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżyli sakrament pojednania, tak by na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Kwiecień

ogólna: Za tych, którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych, reżimach autorytarnych, a także w demokracjach znajdujących się w kryzysie.

Maj

ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Czerwiec

ewangelizacyjna: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni, wierni i cierpliwi.

Lipiec

ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu i przyjaźni.

Sierpień

ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień

ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.

Październik

ewangelizacyjna: Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc otwartym na misje świadkiem Ewangelii.

Listopad

ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.

Grudzień

ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

 

 

 


Partnerzy medialni