Wielką wartość Różańca – jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata – dostrzegła Paulina Jaricot, która w 1822 r. założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc Różaniec narzędziem współpracy misyjnej, w 1826 r. utworzyła Żywy Różaniec. Organizacja ta składała się z „piętnastek”, czyli grup piętnastoosobowych – róż Żywego Różańca. Każda z tych osób zobowiązana była do codziennego rozważania otrzymanej tajemnicy Różańca, wybieranej losowo każdego miesiąca oraz do składania drobnej ofiary na misje.

„Piętnastki” założone przez Paulinę mnożyły się szybko i Żywy Różaniec, prócz Europy, objął także Amerykę i Azję. W 1862 r. w samej tylko Francji istniało 150 tys. „piętnastek”, skupiających ponad dwa miliony osób. Oficjalnie w Kościele wspólnota ta została zaaprobowana przez papieża Grzegorza XVI i odtąd Żywy Różaniec stał się modlitwą popularną i praktykowaną na całym świecie. Należy jednak pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji. Tam zatem, gdzie jest Żywy Różaniec, nie może zabraknąć modlitwy za misje.

Odkrywanie wartości Różańca

Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odmawiają Różaniec, Matka Boża w swoich objawieniach obiecała wiele łask, pomoc w potrzebach, niepowodzeniach oraz osiągnięciu chwały nieba przy Jej matczynym boku.

Głęboką cześć dla tej maryjnej modlitwy mieli papieże, także św. Jan Paweł II. Czyniąc Różaniec swoją osobistą, codzienną modlitwą, zachęcił nas wszystkich do jej odmawiania, tak w intencjach osobistych, rodzinnych, jak i o pokój. Uczynił tę modlitwę wręcz swoim wkładem w dalsze losy świata: „Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do odmawiania Różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym… Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczeń. 29 października 1978 r., w zaledwie dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: «Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa…»”. Odkryjmy więc piękno tej modlitwy, jej siłę i potęgę.

Jak odmawiać Różaniec?

Różaniec to także koronka, czyli paciorki połączone ze sobą za pomocą sznureczków, drucików lub łańcuszków. Takim cennym koralikiem, jednym z wielu w Żywym Różańcu, jest każdy z nas. Wyjątkowość każdego z koralików – członków stowarzyszenia – polega na tym, że jest żywym elementem róży różańcowej. Łańcuszkiem, czyli ogniwem łączącym nas wszystkich, jest wspólna modlitwa różańcowa.

Pamiętać jednak należy, że wiele spraw dzisiaj zależy od odmawiania Różańca. Odmawiajmy tę modlitwę pobożnie i ufnie, uważnie i bez pośpiechu. Świadectwa ludzi Różańca mówią, że dobrze jest odmawiać go w pozycji klęczącej i przed wizerunkiem Chrystusa lub Najświętszej Maryi Panny. Na początku każdego dziesiątka należy czynić akt szczególnej ufności do Jezusa i Maryi i wtedy z miłością prosić Ich o szczególną łaskę dla siebie lub dla innych, bliskich naszemu sercu.

Żywy Różaniec to jedna z największych wspólnot modlitewnych na świecie. W Polsce jest nas ponad 2 miliony. Papież Różańca – św. Jan Paweł II, mówił, że po Eucharystii w Kościele najbardziej sprawdzoną formą modlitwy jest właśnie Różaniec – modlitwa serca i ust, która ma formować naszego ducha. Misja, która towarzyszyła założycielce Żywego Różańca, jest aktualna także dziś. Dlatego stawiam przed sobą, jako moderatorem krajowym Żywego Różańca, zadanie, by codzienna modlitwa różańcowa „tętniła życiem ludzkim”. To również rola wszystkich ludzi wierzących.

Coraz bliżej jubileuszu

Rok 2026 będzie rokiem obchodów jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca. Do tej rocznicy przygotowuje nas Wielka Nowenna Różańcowa, która rozpoczęła się w roku 2018. Głównym hasłem nowenny, a jednocześnie jej programem, jest myśl założycielki: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Aby tak się stało, każdego roku nowenny będziemy rozważać inny temat związany z Żywym Różańcem. Tematem drugiego roku nowenny, który rozpoczniemy 31 maja na naszej pielgrzymce na Jasną Górę, jest „Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary”.

Przez tę nowennę chcemy uprosić potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Drodzy Przyjaciele Maryi i Różańca, jak najczęściej i jak najpobożniej odmawiajmy tę świętą modlitwę, przepełnioną obecnością Boga i Jego Matki. Módlmy się na różańcu tak, aby z naszych serc i ust płynęła chwała Boga i Najświętszej Panny, by modlitwa ta objęła cały świat, a nam wypraszała uświęcenie i zbawienie.

Zapraszam wszystkich „ludzi różańcowych” w dniach od 31 maja do 1 czerwca 2019 r. na naszą

VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Przeżywać ją będziemy pod hasłem „W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot”. Wszystkim trzymającym różaniec w ręku mówię już dziś: do spotkania na Jasnej Górze na wspólnej modlitwie żywych róż. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

ks. Jacek Gancarek

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.