V Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca 27 października 2016 r.

V Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca 27 października 2016 r. (czwartek)

Pierwszy taki dzień odbył się w roku 2012, kiedy przeżywaliśmy 150. rocznicę śmierci naszej założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot, kiedy minęło 10 lat od ogłoszenia Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae, w rozpoczętym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

Dziękowaliśmy za zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski statut stowarzyszenia Żywy Różaniec, za ks. abp. Wacława Depo – delegata Episkopatu do spraw Żywego Różańca, za Moderatora Krajowego i wszystkich Moderatorów, tak gorliwie angażujących się w dzieło Żywego Różańca w Polsce.

Po co taki dzień w miesiącu, skoro codziennie gromadzimy się na różańcu? „Ten dzień jest dla nas okazją, by poczuć jeszcze mocniej wspólnotę tysięcy, a może dziesiątek czy setek tysięcy osób, które w całej Polsce będą się w tym dniu modlić w łączności duchowej” (słowo Moderatora Krajowego, 2013 r.).

Dlaczego w Tygodniu Misyjnym? Jest to wspaniała okazja, aby obydwa dzieła powołane przez jedną założycielkę modliły się zjednoczone w jednej intencji. Dlatego jest to zawsze czwartek w Tygodniu Misyjnym.

W jakich intencjach modlimy się w tym dniu?

* Dziękujemy za dzieło Żywego Różańca w Polsce i prosimy o jego rozwój.

* Modlimy się o beatyfikację założycielki, sługi Bożej Pauliny Jaricot.

* Modlimy się w intencji misji i misjonarzy.

Księża, którzy w tym dniu zaprosili Żywy Różaniec na modlitwę, mówili zdziwieni, że cały kościół był wypełniony i było to piękne świadectwo wobec wspólnoty parafialnej, czym jest Żywy Różaniec w parafii. Tych, którym siły i zdrowie nie pozwolą być w kościele, zapraszam gorąco do włączenia się do tej modlitwy w swoim domu czy na szpitalnym łóżku. Tego dnia bądźmy razem zjednoczeni na modlitwie ze wszystkimi wspólnotami Żywego Różańca w całej Polsce.

Zapewniam Was, Kochani, o tym, że w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole razem z kołami Żywego Różańca jesteśmy z Wami w tym dniu o godz. 16.30 przed cudownym wizerunkiem Królowej Różańca świętego, „która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary”.

ks. Szymon Mucha

moderator krajowy Żywego Różańca

III Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej

„Członkinie Różańca stanowią i powinny stanowić jedno serce i jedną duszę. (…) Każda grupa jest jak rodzina z piętnaściorgiem dzieci, ściśle ze sobą związanych i w pełni oddanych Najświętszej Maryi Pannie, ich czułej Matce” – tak pisał papież Grzegorz XVI, zatwierdzając Stowarzyszenie Żywego Różańca założone przez Paulinę Jaricot.

KS. SZYMON MUCHA

Już po raz trzeci w czwartek w Tygodniu Misyjnym (23 października) członkowie Żywego Różańca gromadzą się w swoich parafialnych kościołach na nabożeństwie różańcowym i w duchowej łączności trwają na adoracji i modlitwie różańcowej, dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce i prosząc o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.

„Skoro Jezus Chrystus nam mówi, że Bóg wysłuchuje modlitw dwóch albo trzech, którzy się zgromadzą w Jego imieniu, czyż nie można mieć nadzieję, że tyle tysięcy dusz, zebranych na różańcu, zostanie wysłuchanych?” – te słowa papieża Grzegorza XVI niech będą dla nas wystarczającym argumentem, aby tego dnia trwać razem na modlitwie różańcowej.

Dzień modlitwy różańcowej jest okazją, aby dziękować Bogu za każdą różę (koło) działającą w naszych parafiach, a szczególnie za te nowo powstałe. Dziękujemy za kapłanów obejmujących troską duszpasterską Żywy Różaniec w diecezjach, dekanatach, parafiach. Dziękujemy za wspaniałą i owocną posługę zelatorek i zelatorów zatroskanych o róże (koła). Ten dzień to wielkie wołanie o wyniesienie na ołtarze naszej założycielki Pauliny Jaricot, aby zajaśniała całemu Kościołowi jako przykład ukochania modlitwy różańcowej i uczynienia jej „modlitwą wszystkich”.br />
Tego dnia nie może zabraknąć modlitwy o rozwój Żywego Różańca w Polsce, który jest duchowym zapleczem Kościoła, aby zawsze byli ludzie ogarniający codzienną modlitwą różańcową sprawy polecane nam przez Ojca Świętego.

Ten dzień nie przypadkiem jest obchodzony w Tygodniu Misyjnym. Nie możemy zapomnieć o tym, że Żywy Różaniec według zamysłu sługi Bożej Pauliny Jaricot ma być duchowym i materialnym wsparciem dla dzieła misyjnego Kościoła.

W czwartek 23 października jesteśmy razem na modlitwie – członkowie Żywego Różańca w całej Polsce. Przekazujmy to zaproszenie innym. W porozumieniu z kapłanem przygotujmy rozważania do tajemnic różańca świętego, które poprowadźmy w czasie tego nabożeństwa.

Tych, którym zdrowie nie pozwoli być tego dnia w kościele, proszę gorąco o włączenie się w modlitwę w swoim domu czy szpitalnym łóżku.

„Skoro św. Dominik pokonał albigensów, trzymając w ręku różaniec, kto wie, czy pomimo tego, jacy jesteśmy niegodni, nie uzyskamy od Serca Maryi, by zgubiła bezbożność, uzyskując nawrócenie niewiernych?” – niech ta nadzieja i modlitwa różańcowa przebija niebiosa.


Partnerzy medialni