Papież Franciszek napisał: „Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie” (EG 120).

Tegoroczna Niedziela Misyjna, która wypada 23 października, jest dla nas czasem dziękczynienia za beatyfikację Pauliny Jaricot, która miała miejsce 22 maja 2022 r. w Lyonie. Ten czas jest po to, aby owocować, inspirować i dodawać otuchy. Zaangażowanie misyjne nie powinno być jednorazowym zrywem niczym bieg sprintera. Ewangelizacja jest jak kropla drążąca skałę. Życie bł. Pauliny zestawione z hasłem Niedzieli Misyjnej z 23 października 2022: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8), jest dowodem, że można współpracować z łaską Bożą, Kościołem i ludźmi. Doskonale wiemy, że nie byłoby Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, gdyby nie wynikająca z wiary chęć świadczenia o Jezusie.

WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

Zaproponowane przez papieża Franciszka hasło na tę Niedzielę Misyjną staje się zaproszeniem dla każdego ochrzczonego. Jak wielokrotnie podkreśla papież, cała księga Dziejów Apostolskich jest listem o młodym, radosnym, pełnym odwagi Kościele misyjnym. W tej wspólnocie nie ma wykluczenia od odpowiedzialności misyjnej. Również w tym roku biuro krajowe Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) skonstruowało materiały liturgiczne na Tydzień Misyjny, tzn. każdego dnia poznajemy inną wspólnotę Kościoła, która swoją obecnością i zaangażowaniem głosi Chrystusa.

Co znaczy dziś być świadkiem Chrystusa? To być gotowym na pytanie członków rodziny – zwłaszcza tych najmłodszych: „Po co chodzisz tak często do Kościoła?”. Mieć cierpliwość bł. Pauliny i pukać do sąsiadów z propozycją uzupełnienia parafialnej róży różańcowej. Nieustannie wierzyć, że ofiary duchowe i materialne naprawdę budują wspólnoty wiernych na misjach, jak również wznoszą ściany świątyń w Birmie, Indiach, Kongo czy Tanzanii.

RADOŚĆ EWANGELII

Pielgrzymem świadectwa, pokuty i przebaczenia jest Ojciec Święty Franciszek. Szczególnie teraz, złamany krzyżem choroby i troski o pokój na świecie, wskazuje nam drogę ucznia – misjonarza i świadka:

„Chcę być wśród was świadkiem radości Ewangelii, przynosząc wam czułość i serdeczną miłość Boga, naszego Ojca, zwłaszcza Jego dzieciom najbardziej potrzebującym, osobom starszym, chorym, więźniom, ubogim, tym, którzy są ofiarami kultury odrzucenia”, powiedział papież Franciszek w przesłaniu wideo do krajów Ameryki Łacińskiej w 2016 r.

W tych słowach pełnych troski odkrywamy sens przeżywania tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”. Niech cały październik będzie przeniknięty żarliwą modlitwą i materialnym wsparciem dla PDM.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Październik 2022

Share.

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, członek zarządu Żywego Różańca.