W wysokich Alpach, we Francji 19 września 1846 r. Matka Boża objawiła się dwojgu pastuszkom: 11-letniemu Maksyminowi Girand i 15-letniej Melanii Calvat. Dzieci pasły wówczas krowy na hali należącej do La Salette, gdy ujrzały ognistą kulę, z której wyłoniła się postać siedzącej kobiety z twarzą ukrytą w dłoniach. Piękna Pani płakała. Choć ubrana była na sposób miejscowej wieśniaczki, krzyż na Jej piersiach z narzędziami męki oraz niezwykłe piękno mówiły o Jej niebiańskim pochodzeniu. Maryja szczególnie skarżyła się na dwa rodzaje grzechów, które czynią ciężkim karzące ramię Jej Syna.

Pierwszy z nich to nieuszanowanie dnia Pańskiego. Niedziela stała się zwykłym dniem pracy i mało kto uczestniczył we Mszy świętej. Maksymin i Melanie również nie byli jeszcze u Pierwszej Komunii świętej, jak wielu ich rówieśników, co wyraźnie wskazywało na zaniedbania religijne ówczesnych mieszkańców Francji. Drugi grzech, to bluźnierstwa, przekleństwa, wśród których ludzie wymieniali imię Jezusa. Maryja wzywała do nawrócenia, zapowiadając klęskę głodu i w konsekwencji śmierć wielu osób, wśród nich małych dzieci.

Biskup Grenoble po 7 latach badań treści orędzia oraz przesłuchań świadków ogłosił, iż wierni mogą wierzyć w objawienia Matki Bożej w La Salette „bez obawy błędu”, zaś w roku 1852 zapowiadając budowę sanktuarium na Górze Zjawienia, powołał też do istnienia nowe męskie Zgromadzenie Misjonarzy diecezjalnych Matki Bożej z La Salette (saletyni).

W Polsce Sanktuarium Matki Bożej z La Salette znajduje się w Dębowcu, na południu naszego kraju.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.