POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Paulina Jaricot

Na podstawie prezentowanych w mijającym 2013 roku na łamach „Różańca” rysów duchowości sługi Bożej Pauliny Jaricot można śmiało stwierdzić, że w każdym czasie i w każdym miejscu, bez względu na okoliczności, możliwe jest…

Wielkie dzieła zaczynają się od rzeczy małych, a rozrastają się dzięki modlitwie i zaangażowaniu jak największej liczby osób. Bo każdy człowiek jest ważny i każdy może pomóc. Bóg wybiera osoby proste i pokorne,…

Żywy Różaniec rozwijał się tak dynamicznie, że niezbędny był ośrodek, który mógłby koordynować działania stowarzyszenia. W wieku 42 lat Paulina Jaricot nabyła posiadłość na wzgórzu w Lyonie, którą nazwała Lorette, nawiązując do duchowości…

Temat: „Przybliżyć różaniec rzeszom” – wiara Pauliny Jaricot. Cele ogólne:– Ukazanie postaci Pauliny Jaricot jako osoby, która uczy nas wiary;– Kształtowanie postawy zawierzenia Bogu w trudnościach wzorem Pauliny Jaricot;– Budzenie pragnienia modlitwy różańcowej. Cele szczegółowe:Wiedza:Uczeń:–…

Autor: s. Maria Józefa Toczko ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej MiłosierdziaTemat: Zafascynowani wiarą Pauliny Jaricot. Cele katechetyczne: Ogólne:– zafascynowanie dziecka postacią Pauliny Jaricot jako osoby, która na miłość Chrystusa odpowiedziała żywą wiarą;– kształtowanie w dziecku postawy zawierzenia…

Konspekt lekcji religii katolickiej dla klas ponadgimnazjalnych Konspekt zaplanowany jest na jedną lub dwie jednostki lekcyjne. Może być skorelowany z lekcją historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie. DR EWA DZIWOSZ Propozycje tematów lekcji:1. Paulina Jaricot: Potęga wiary.2.…

CUDOWNIE UZDROWIONA MAYLINE 27 maja 2020 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła cud uzdrowienia przez przyczynę sł. Bożej Pauliny Jaricot. Cudu doznała 3,5-letnia Mayline Tran – córka Emmanuela i Nathalie. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Cała historia…