Te stosunkowo współczesne objawienia niosą światu proste przesłanie. Wzywają do pokuty i modlitwy różańcowej, korzystania z sakramentów, a więc wzywają do nawrócenia. Maryja błaga ludzi o pokój i pojednanie między sobą.

Wizjonerka, której proces beatyfikacyjny już się rozpoczął, to Maria Esperanza de Bianchini. Urodziła się w Wenezueli i od dzieciństwa doświadczała nadprzyrodzonego działania Bożej łaski. Doznała też dwukrotnego cudownego uzdrowienia. Myślała o życiu zakonnym, jednak rozeznała, że jej powołaniem i drogą uświęcenia ma być małżeństwo i macierzyństwo. Jako młoda kobieta wyjechała do Włoch, gdzie spotkała się z o. Pio, któremu zwierzyła się z wizji tajemniczego miejsca, którego poszukiwała, a które w przyszłości miało się okazać przestrzenią objawień Matki Bożej. Przez 14 lat poszukiwała wraz z mężem okolicy ujrzanej w widzeniu, by w końcu ją odnaleźć i zakupić w 1974 r. Wówczas ukazał się dla Marii czytelny znak – z groty na owej posiadłości wyfrunęły niebieskie motyle.

Dwa lata później, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie 25 marca 1976 r. Matka Boża objawia się Marii Esperanzie, jako Pojednanie wszystkich ludzi i narodów – tak się przedstawia. Maryja ukazuje się następnie w sierpniu, a potem w święta maryjne. Matkę Bożą widzą także osoby zebrane wokół wizjonerki w czasie zjawień. Maryja przypomina Niepokalaną z Cudownego Medalika lub Matkę Bożą z Lourdes. Z Jej rąk spływają promienie łask. Przesłania, które przekazuje korespondują z Ewangelią. Matka Boża prosi, by ludzie brali swój krzyż, by służyli sobie nawzajem. Wizjonerka ogromną miłością, modlitwą i cierpieniem otacza także osobę Ojca świętego Jana Pawła II. Ostatni raz widzi Matkę Bożą 5 stycznia 1990 r. Rok później kustosz sanktuarium Otty Ossa Avistizabel w Betanii w czasie sprawowania Eucharystii przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, łamiąc Ciało Pańskie przed Jego spożyciem zobaczył sączącą się Krew. Zabezpieczył krwawiącą część Przenajświętszej Hostii w tabernakulum. Przez trzy dni Krew się sączyła, by dopiero później ulec skrzepnięciu. Ciało Pańskie zostało oddane analizie lekarskiej. Badania wykazały ludzką krew z grupy AB, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Całunu Turyńskiego czy w Lanciano.

Maria Esperanza umiera w lipcu 2004 r.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.