Papieskie „Totus Tuus” pobudza do refleksji. Zawarta w tych słowach treść powinna stać się drogowskazem dla każdego z nas. Jest…

Największą pochwałę w Biblii otrzymują ludzie wiary. Nic więc dziwnego, że Jezus wzywa do jej przyjęcia. Z niej bowiem wypływa…