Już w kulturze semickiej słowo było nie tylko nośnikiem informacji, lecz także sposobem wyjścia ku drugiej osobie i nawiązania relacji.…