Nasze dzieci potrzebują miłości rodziców. Miłość jest konieczna do rozwoju dziecka – pozwala mu bowiem budować pozytywny obraz siebie i…

Ojciec Święty określił to wydarzenie jako największą łaskę, jakiej w swoim życiu doznał. Tłumaczył, że w czasach, kiedy świat odchodzi…