W październiku 1982 r. uroczyście obchodziliśmy czterechsetlecie „przejścia do niebieskich mieszkań” Matki Karmelu Terezjańskiego, zawsze wiernej córki Kościoła, św. Teresy…

O zagubieniu ideowym muzyków rocka świadczą ich poszukiwania światopoglądowe i religijne. Wyrazem tego stały się związki idoli z różnego rodzaju…

W czasach starożytnych i średniowiecznych rolę upowszechniania prawd religijnych i moralnych pełniły legendy, krążące z ust do ust i przepisywane…