Już w kulturze semickiej słowo było nie tylko nośnikiem informacji, lecz także sposobem wyjścia ku drugiej osobie i nawiązania relacji.…

Wspólna modlitwa w rodzinie integruje. Dzięki niej można lepiej poznać swoje dziecko – choćby słuchając, jakie ma intencje – ale…