Pierwszy na świecie kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie powstał najprawdopodobniej w Saragossie, hiszpańskim mieście położonym w połowie drogi między Barceloną…

Dogmat Wniebowzięcia ogłoszony w 1950 r. byt częścią programu papieża Piusa XII zabiegającego całym sercem o rozwój pobożności maryjnej. W…

W czasach starożytnych i średniowiecznych rolę upowszechniania prawd religijnych i moralnych pełniły legendy, krążące z ust do ust i przepisywane…