POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Objawienia Maryjne

Guadelupe w Meksyku to jedno z największych sanktuariów na świecie. Ponoć rocznie przybywa tam od 10 do 20 mln pielgrzymów. A wszystko to dzięki objawieniom maryjnym, pierwszym zatwierdzonym przez Kościół. 9 grudnia 1531…

Zaprowadzić w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. (…) Nowe pokolenie, które narodzi się z niewiasty zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje…

Te stosunkowo współczesne objawienia niosą światu proste przesłanie. Wzywają do pokuty i modlitwy różańcowej, korzystania z sakramentów, a więc wzywają do nawrócenia. Maryja błaga ludzi o pokój i pojednanie między sobą. Wizjonerka, której…

Akita to miejsce w Japonii, które obrała sobie Matka Boża, by objawić się niesłyszącej siostrze zakonnej Agnieszce Sasagawie z Instytutu Służebnic Eucharystii. Objawienia te traktowane są przez wielu jako kontynuacja orędzia fatimskiego. W…