POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

bł. ks. Ignacy Kłopotowski