TAG: Konspekty

Temat: „Przybliżyć różaniec rzeszom” – wiara Pauliny Jaricot. Cele ogólne:– Ukazanie postaci Pauliny Jaricot jako osoby, która uczy nas wiary;– Kształtowanie postawy zawierzenia Bogu w trudnościach wzorem Pauliny Jaricot;– Budzenie pragnienia modlitwy różańcowej. Cele szczegółowe:Wiedza:Uczeń:–…

Autor: s. Maria Józefa Toczko ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej MiłosierdziaTemat: Zafascynowani wiarą Pauliny Jaricot. Cele katechetyczne: Ogólne:– zafascynowanie dziecka postacią Pauliny Jaricot jako osoby, która na miłość Chrystusa odpowiedziała żywą wiarą;– kształtowanie w dziecku postawy zawierzenia…

Konspekt lekcji religii katolickiej dla klas ponadgimnazjalnych Konspekt zaplanowany jest na jedną lub dwie jednostki lekcyjne. Może być skorelowany z lekcją historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie. DR EWA DZIWOSZ Propozycje tematów lekcji:1. Paulina Jaricot: Potęga wiary.2.…