Maryjo, Dziewico Niepokalana, przyjmij od nas hołd czci i miłości. Matko, która w swym łonie nosiłaś Zbawiciela świata, z ufnością oddajemy Tobie siebie samych i nasze rodziny.

Wstaw się u Boga za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby z Domku loretańskiego czerpały natchnienie do dobrego życia. Niech dzieci od Jezusa uczą się posłuszeństwa i pracowitości. Niech wszystkie kobiety od Ciebie biorą wzór pokornej służby i ofiary, a od św. Józefa niech każdy mężczyzna uczy się wiary w Boga, wierności swojej rodzinie i uczciwości w życiu społecznym. Uproś, Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej i kierując się zawsze przykazaniami miłości Boga i bliźniego, mogli znaleźć się wraz z Tobą w domu naszego Ojca w niebie. Amen.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.