W związku z obowiązkiem zapewnienia przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych wynikającym z obowiązującego Rozporządzenia[ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE] tzw. RODO, informujemy o zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek (zwane dalej Wydawnictwem)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Sióstr Loretanek z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, e-mail: wsl@loretanki.pl, tel. 22 673 46 94.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Adam Gazda Kontakt z Inspektorem możliwy jest listownie, pisząc na adres : ul. L. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@loretanki.pl, lub telefonicznie +48 660 794 150.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji zamówienia subskrypcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. przyjęcia zapłaty za złożone zamówienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. przekazywania wyłącznie za Państwa zgodą w formie elektronicznej informacji o nowościach i produktach oferowanych przez Wydawnictwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. prowadzenia postępowań reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 6. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

IV. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

W związku z subskrypcją przetwarzamy Państwa:

 1. imię nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. dane dotyczące rozliczeń finansowych, w tym wpłat w związku z subskrypcją;

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. bankom w zakresie realizacji rozliczeń;
 2. firmom realizującym płatności elektroniczne;
 3. firmom realizującym wsparcie i serwis informatyczny;
 4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową;
 5. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego dla dokumentów finansowo-księgowych;
 2. niezbędny do przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych;
 3. po którym przedawniają się roszczenia;
 4. gdy Wydawnictwo ustali, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu.

VII. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z subskrypcji.

VIII. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem naszego portalu subskrypcji.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wydawnictwo nie podejmuje automatycznie decyzji na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych. Państwa dane nie są przesyłane do Państw Trzecich ani też do organizacji międzynarodowych.

X. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. do sprostowania własnych danych osobowych;
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 5. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 6. do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek można uzyskać w siedzibie Administratora.