„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wskazujemy na Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest pierwszą Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy Boże w swoim Sercu. To na Nią pierwszą zstąpił Duch Święty; Ona w sposób doskonały wypełniła wolę Bożą. Przez doskonałe zjednoczenie z Jezusem Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego.

W artykułach, rozważaniach, reportażach, wywiadach i felietonach przybliżamy więc istotę duchowości maryjnej, ale nie tylko. Stawiamy także pytania o wiarę w codzienności, nie dajemy jednak gotowych rozwiązań, ukazując różne aspekty problemu, zachęcamy do refleksji, bo przeżywanie wiary każdego człowieka jest tajemnicą jego relacji z Bogiem.

W miesięczniku można znaleźć pięć stałych działów: Z życia Kościoła, w którym przedstawiamy nauczanie papieża Franciszka – nie tylko to bieżące z podróży apostolskich, sięgamy także do wskazań Papieża dotyczących różnych aspektów życia chrześcijańskiego.

Co miesiąc omawiamy inny Temat numeru, poruszamy w nim aktualne sprawy ważne dla tych, którzy na co dzień chcą żyć Ewangelią. Co to znaczy być człowiekiem pokoju?; Czym jest prawdziwa wolność?; Czy chrześcijanin ma wierzyć w siebie i swoje możliwości?; Jak się modlić?; Jaki sens ma cierpienie?… I wiele innych. Każdego dnia Bóg zaprasza nas do tego, by rozpoznawać znaki czasu i podejmować trud rozeznawania.

Miesięcznik „Różaniec” jest pismem formacyjnym Żywego Różańca w Polsce, dlatego ważną jego częścią jest dział Formacji różańcowej. Zamieszczamy w nim konferencję formacyjną, w której poruszamy tematykę szeroko rozumianej modlitwy różańcowej, propozycje rozmyślania z Maryją – pomoc w odprawianiu nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. Wspólnota Żywego Różańca wspiera modlitwą i czynem misje i misjonarzy, co miesiąc w „Różańcu” prezentujemy więc cykl prosto z misji. W każdym numerze można znaleźć także gotowy scenariusz spotkania dla kół różańcowych i innych grup różańcowych. Inspirujemy się ludźmi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. To, w jaki sposób Bóg działa w życiu drugiego człowieka, umacnia nas. Zamieszczamy więc świadectwa osób, które dzięki modlitwie różańcowej uzyskały wiele łask dla siebie i innych.

Wiara konfrontuje się w życiu codziennym, z naszymi wyborami, decyzjami, postawami, sposobem postępowania. W dziale Wiara i życie prezentujemy świadectwa ludzi, którzy odważyli się żyć Ewangelią w codzienności, sylwetki wielkich świętych, jak i tych mniejszych – tzw. „świętych z sąsiedztwa”, zwykłych ludzi, którzy każdego dnia podejmują wysiłek życia z Bogiem i dla Boga. Odpowiadamy tu także na pytania Czytelników.

Żeby poznać Boga, trzeba słuchać Jego Słowa i rozważać je w sercu – jak Maryja. W dziale Liturgia i medytacja można znaleźć krótkie fragmenty Ewangelii na każdy dzień miesiąca wraz z komentarzami do niej. Modlitwa różańcowa jest także rozważaniem Słowa Bożego, dlatego w każdym numerze prezentujemy nowe rozważania różańcowe do wszystkich tajemnic.