POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Duchowość Maryjna

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Scena zwiastowania pozwala nam odkryć, jak być blisko Boga we wszystkim. Maryja, widząc Archanioła Gabriela, czuje się zmieszana, przestraszona, pyta posłańca, w jaki sposób zostanie Matką Boga, przecież nie…

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Chrzest Chrystusa to Jego zanurzenie w miłości Ojca, która objawia się w Duchu Świętym. Tajemnica chrztu Pańskiego otwiera nasze oczy na miłość Bożą, która daje niezawodną nadzieję płynącą…

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Tajemnica modlitwy Jezusa w Ogrójcu przeraża i pociąga zarazem. Zbawiciel, który uciszał burzę, gromił demony, wskrzeszał umarłych, w Getsemani pokazuje się jako przerażony. Poci się krwią, drży. Lęk…

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Tajemnica zmartwychwstania przekonuje nas, że grobowy kamień nie oznacza końca, a ostatnie słowo nie należy do śmierci. Jezus powstał z martwych, rozrywając nie tylko pęta grzechu i śmierci, ale nade…

Mądrość duchowa polega na powierzeniu swej woli Bogu i tęsknocie całym pragnieniem i czynami za tym, co niebieskie. Ta mądrość wiedzie ku szczęśliwemu życiu… TAJEMNICE RADOSNE ZE ŚW. BRYGIDĄ SZWEDZKĄ Św. Brygida Szwedzka (1302-1371), oddana żona, matka, założycielka Zakonu Najświętszego…

Takich zakątków jest wiele. Związane z objawieniami Maryi i niezwykłymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas ukazywania się Jasnej Pani, jak i w następnych latach po tych objawieniach, żadną miarą nie pozwalają zapomnieć o…