TAG: Duchowość Maryjna

1. ZwiastowanieBóg przez archanioła Gabriela pyta Maryję: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w Twoje życie? Czy zechcesz być Matką Zbawiciela?”. Maryja odpowiada: „TAK”. Do nas również przychodzi Bóg i pyta: „Czy zgodzisz się, abym wszedł w twoje życie, abym był Panem…

1. Chrzest w JordanieGdy Pan Jezus schodzi do wody – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym. Także podczas naszego chrztu Ojciec bogaty w miłosierdzie do każdego z nas mówi: „Jesteś moim umiłowanym dzieckiem, pójdziesz przez życie, kierując się…

1. Modlitwa w OgrójcuOgrójec to miejsce ogromnej samotności Pana Jezusa. „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich” – modli się Nauczyciel. I skarga skierowana do uczniów: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. Kościół wciąż poszukuje tej utraconej godziny.…

1. ZmartwychwstanieOto jest dzień zwycięskiej Miłości. Jezus pomimo zamkniętych drzwi wchodzi i mówi przerażonym uczniom: „Pokój wam”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Opadł strach. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Oto jest dzień, który dał nam Pan.…

TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Stwórca chce na nowo obdarzyć człowieka zaufaniem. Wypełnia obietnicę złożoną w rajskim ogrodzie… Ileż w naszym życiu słów niedotrzymanych, nieprawych, kłamliwych? Jak wielka jest waga słowa, skoro wystarczyło: „Niech…

TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Być może Maryja miała wątpliwości co do tego, czy podoła wezwaniu Bożemu, czy starczy Jej sit. Jeśli tak pyto, to Jej zaufanie do Pana zwyciężyło. Jej…

Eucharystia jest zmartwychwstaniem, bo ona nieustannie kiełkuje w duszach ludzkich nowym życiem, które odwala i rozsadza zmurszałe kamienie zamierającego świata. TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Najświętszej Maryl Pannie „Oto poczniesz i porodzisz Syna” (Łk 1,…

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych,…

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie (…)…

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się pod Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy ci pragnienia i potrzeby wszystkich…

TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Maryi Kiedy archanioł przybył do Zachariasza, ten „przeraził się (…) i strach padł na niego”. Inaczej było z Maryją. gdy zawitał do Niej Gabriel. Zdumiona była i zaniepokojona jego słowami, bo do Niej, która we własnym wyobrażeniu była tak ubogą istotą,…

Ofiarowanie Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, bł. ks. Kłopotowski przeżywał jako cudowną wymianę. Bóg ofiarowuje swego Syna dla zbawienia ludzi, a lud Boży w każdej Eucharystii ofiarowuje Jezusa Ojcu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,…

PIUS XI ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS Jego Świątobliwości Ojca Świętego, Piusa XI, do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymujących. O różańcu świętym Najświętszej Maryi…

Całe życie Maryi było zanurzone w Duchu Świętym – zanim przyszła na świat, już została wybrana i obdarzona darem poczęcia bez grzechu. Zapowiedziane przez Anioła przy zwiastowaniu cudowne poczęcie Syna Bożego dokonało się…

Mądrość duchowa polega na powierzeniu swej woli Bogu i tęsknocie całym pragnieniem i czynami za tym, co niebieskie. Ta mądrość wiedzie ku szczęśliwemu życiu… TAJEMNICE RADOSNE ZE ŚW. BRYGIDĄ SZWEDZKĄ Św. Brygida Szwedzka (1302-1371), oddana żona, matka, założycielka Zakonu Najświętszego…

Bóg w kochaniu był, jest i zawsze będzie pierwszy! Kocha nas bardziej i wierniej, niż my kochamy Jego. A nasza krucha i niestabilna miłość jest jedynie niedoskonałą odpowiedzią na niezwykłą i uprzedzającą miłość Pana. Kiedy człowiek to odkryje i nauczy się tym…

Każde życie ma swój Ogród Oliwny. Każdy człowiek ma swoją godzinę trwogi, samotności, opuszczenia, chwilę decydującego wyboru. Wtedy ważna jest świadomość zakorzenienia, obecności. Chrystus wiedział, że Jego ziemskie życie było planem Ojca, a…

Miłość to czysta intencja i prostota. To czynienie czegoś ze względu na drugiego i dla jego dobra. Miłość bierze bliźniego w całej prawdzie, widząc jego błędy. Nie chce mu dogadzać, ale pragnie jego dobra, jego oczyszczenia z wad. Jest wspaniałomyślna, a zarazem silna. TAJEMNICE RADOSNE…

Wypełnienie Bożych planów angażuje wszystkie sfery życia. Jeśli chcemy uczyć się ofiarowania, to mamy wzór w Świętej Rodzinie, ponieważ to Ona uczy nas, że wszystko należy do Boga. Jeśli chcę sprawdzić, czy naprawdę wszystko oddałem Bogu, to mogę postawić…

Trzeba ofiarować Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, wszelkie zatrudnienia, wszelkie roboty, wszelkie trudy i niewygody, i wszelkie cierpienia (…). Przez takie ofiarowanie wszystkie sprawy nasze stają się zasługą przed Bogiem. Pokarm nawet, spoczynek i skromne, niewinne rozweselenie po pracy…

W wyniku działalności szatana powstają fałszywe nauki, państwa i społeczeństwa odrzucają Boga, wiele osób odchodzi od Kościoła. Maryja przeciwstawia się złu, niszczy je, jest Wspomożeniem wiernych w zmaganiach ze złym duchem. Nie pozostawia…

Różaniec dla osób uzależnionych i ich rodzin Część ITajemnice radosne Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.Wszyscy: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi ŚwiętemuWszyscy: Jak była…

Prawdziwie jesteś Bogurodzicą, spinasz – niczym klamrą – niebo z ziemią. Dlatego zwracamy się do Ciebie jako naszej najlepszej Matki: bądź Królową naszych serc, naszych rodzin, tych, którzy pogubili się na drogach życia. Bądź Królową naszej Ojczyzny…

Maryjo, Jezus przemierza Ziemię Świętą i mówi o królowaniu Boga, a także wzywa do zmiany myślenia. W Twoim życiu Jezus zawsze był na pierwszym miejscu. Ty stale ukierunkowywałaś swoje myślenie na Jego słowo,…

Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś radością Izraela, Tyś chlubą ludu naszego (por. Jdt 15, 9). Maryja ukoronowana w niebie na Królową wszechświata jest chwałą Trójcy Świętej i całego ludu Bożego. TAJEMNICE RADOSNE 1. Zwiastowanie…

Naszą ojczyzną jest niebo (…). Chodźmy zawsze drogami świętej miłości; niech nas nie zatrzymują na tej drodze trudności, których na pewno nie będzie brakować; chodźmy przyspieszonym krokiem, a tak dojdziemy pewnego dnia również…

Wszystko, cokolwiek mamy i posiedliśmy, od Niego mamy. Jakże żałosne są próby zatrzymania czegokolwiek dla siebie. Oddajmy Mu wszystko, co nasze, a przede wszystkim siebie, abyśmy już żyli tylko dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Żyć tylko dla siebie…

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.…

Takich zakątków jest wiele. Związane z objawieniami Maryi i niezwykłymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas ukazywania się Jasnej Pani, jak i w następnych latach po tych objawieniach, żadną miarą nie pozwalają zapomnieć o…

Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu Rosarium Virginis Mariae przypomina o wielkiej roli, jaką w życiu Kościoła ma modlitwa różańcowa. Historia także przytacza nam liczne przykłady cudownych ocaleń Ludu Bożego z…

HISTORIA OBJAWIEŃ Kalendarium Fatimy, oprac. Wincenty Łaszewski. Pierwsze objawienie Anioła, Loca do Cabeço, wiosna 1916 r. Drugie objawienie Anioła, przy studni w ogrodzie Łucji, lato 1916 r. Trzecie objawienie Anioła, Loca do Cabeço,…

Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi – nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. (Matka Boża, 13 czerwiec 1917 r.) Na każdy etap dziejów…

Najdroższa Matko! To życie dane jest nam, by cierpieć. Potem będziemy mieli wieczność, aby się nim cieszyć. Wówczas, w niebie, wszystko to, co przecierpieliśmy, okaże się niczym, i jeśli będziemy czegoś żałować, to…

Najukochańsza Mamo! Wiem, że kiedy otrzymujesz ode mnie listy, otrzymujesz jednocześnie pocieszenie. Dlatego postanowiłam napisać ten list, aby zachęcić Cię, abyś złożyła Bogu w ofierze moją rozłąkę z Tobą. Naprawdę, zdaję sobie sprawę…

Zaprowadzić w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. (…) Nowe pokolenie, które narodzi się z niewiasty zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje…

Kalendarium życia Siostry Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi 22 marca 1907 r. – W Aljustrel rodzi się Łucja, najmłodsza z siedmiorga dzieci Antonia dos Santos i Marii Rosy. 30 marca 1907…

W Gietrzwałdzie na Warmii miały miejsce objawienia Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Są to jedyne objawienia maryjne w Polsce oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, wciąż jednak zbyt mało znane……

Z rekolekcji, które prowadziłem w 1997 r. w Gdyni, zapamiętałem zwłaszcza jeden dzień. Odwiedzaliśmy wtedy chorych. Wyszliśmy wcześnie, bo chcieliśmy wrócić przed 11.00, tak abym zdążył wygłosić kazanie. Miał mnie prowadzić starszy pan z Bractwa św. Franciszka. Przyszedł i powiedział:…

Droga Redakcjo! Dwa lata temu uczestniczyłam w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Gdy wychodziliśmy z sanktuarium, podeszła siostra zakonna z koszyczkiem, w którym znajdowały się drewniane dziesiątki różańca. Każdy z…

Należę do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, założonego przez sługę Bożą Wincentę Jaroszewską w celu niesienia samarytańskiej pomocy najbardziej zaniedbanym duchowo i fizycznie. Od wielu lat pracuję w kuchni. Pewnego dnia byłam…

W pewnej rodzinie utrwalono na taśmie magnetofonowej całodzienną mowę małego dziecka. Okazało się, że ponad trzysta razy w ciągu dnia wypowiedziało ono słowo „mama”. I ani jemu, ani matce to się nie sprzykrzyło.…

Dzisiaj powiem rodzicom, że wychodzę za mąż za Bogdana. Mój wybrany jest rozwiedziony. Żona po wielu latach małżeństwa porzuciła go (mieli ślub kościelny). Pochodzimy z rodzin wojskowych, z tego samego najpiękniejszego miasta –…

Pragnę podzielić się z Czytelnikami „Różańca” tym, co przeżyłem pewnego czerwcowego popołudnia. Wydarzenie, które poniżej opisuję, uzmysłowiło mi i moim kolegom, jak wielką moc ma odmawianie Różańca i jak skuteczna to broń przeciwko…

Modliliśmy się wieczorami. Ojciec po dniu ciężkiej pracy pragnął się tylko położyć i spać, ale nigdy nie zapominał o Różańcu. Brał do ręki koronkę jak narzędzie pokutne na umartwienie, które trzeba spełnić. Ojciec…

Zabrałem kiedyś wnuczka, Kubę, na rezurekcję, aby od wczesnych lat zaznajamiał się z tradycją katolicką. Dałem mu do ręki różaniec, aby się modlił, bo czytać jeszcze nie potrafił. Nie zdawałem sobie sprawy z…

„Kiedy miałam pięć lat, szłam z moją matką przez pola do wioski dość oddalonej od naszej – wspominała kiedyś bł. Matka Teresa. – Trzymałam mamę za rękę i byłam szczęśliwa. W pewnej chwili…

Rozmowa z Leszkiem Podoleckim, założycielem Instytutu św. Brata Alberta w Świnoujściu Siedzi przede mną dorodny, brodaty mężczyzna w średnim wieku. Wygląda na wilka morskiego. Jak zakochany o ukochanej, tak on opowiada mi z…

Zaczęłam się modlić na różańcu, gdy miałam dwadzieścia parę lat i bardzo pogmatwane życie osobiste. Zawarłam niesakramentalny związek małżeński z rozwodnikiem, do którego rozwodu sama się przyczyniłam. Trapiły mnie choroby i nie umiałam…

Działo się to w latach pięćdziesiątych na Podkarpaciu. W jednej z wieśniaczych zagród syn gospodarzy, Janek, żegnał się z rodzicami przed wyjazdem do szkoły w mieście. Ojciec przypomniał chłopcu, by zawsze postępował zgodnie…

Mam ogromną potrzebę dzielenia się tym, czym zostałam obdarowana, chciałabym namówić wszystkich do modlitwy różańcowej i do tego, by zaufali Bogu. Chciałabym wykrzykiwać, że On natychmiast na to odpowiada. Otwiera się wtedy inny…

Urodziłem się jeszcze przed wojną, w miesiącu różańcowym, 9 października 1931 r., i choć skończyłem już 73 lata, wciąż czuję się młodo. W młodości marzyłem o kapłaństwie. Niestety, ze względów zdrowotnych nie zostałem…

Prawdę powiedziawszy, modlitwa różańcowa na pierwszy rzut oka nie ma w sobie niczego pociągającego. Trochę emocji wzbudzić może przywołanie scen z życia Maryi i Jezusa, lecz poza tym zostaje jedynie monotonia powtarzanych bez…

Roman Buciński ze Szczecina od blisko ćwierć wieku jako bosman pływa na statkach handlowych. Gdy był młodym marynarzem, bardzo wierzył w swoje siły. Nie bał się katastrofy morskiej, przekonany, że z każdej się…

Każda tajemnica Różańca jest dla mnie i dla mojego zbawienia. Dla mnie i dla mojego zbawienia Anioł przyszedł zwiastować. Dla mnie i dla mojego zbawienia Maryja poszła do Elżbiety. Dla mnie i dla…

Zaczęło się od kierowcy autobusu pospiesznego. Jechałem na rekolekcje do maleńkiej miejscowości Kozy. Gdy poprosiłem kierowcę, by zatrzymał się w Kozach (gdzie autobusy pospieszne nie stają), kategorycznie odmówił i powiedział, że nienawidzi mieszkańców…

Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Do mnie przemówił przez usta spowiednika, który zaproponował mi codzienne odmawianie cząstki Różańca. Odtąd Różaniec stał się moim codziennym chlebem. Towarzyszy mi już prawie sześćdziesiąt lat.…

Pierwszego listopada na cmentarzu, przepychając się przez tłum ludzi na głównej alei, podszedł do mnie Jurek, który krzyczał: Janek! Janek! Różaniec! Różaniec!… To naprawdę działa!!! Miał rozpromienioną twarz i mówił, że ma mi…

Zachęcony przez Redakcję i przez naszą różańcową wspólnotę postanowiłem i ja napisać. Przyszło mi to z trudem, bo obawiałem się, że może to wyglądać tak, jakbym sam siebie chwalił. Z upoważnienia księdza proboszcza…

W różańcu i poprzez różaniec znalazłem „łaskę drogi i prawdy”. Nie pamiętam, kiedy matka nauczyła mnie podstawowych modlitw różańcowych: Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i tajemnic różańcowych. Zrosły się one od początku z nurtem…

„Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę świętych, którzy znaleźli w różańcu autentyczną drogę uświęcenia. Wystarczy wspomnieć św. Ludwika Marię Grignion de Montforta, autora cennego dzieła o różańcu, a bliżej naszych czasów – o. Pio…

Adhortacja Marialis cultusPaweł VIStąd w jaśniejszym świetle ukazała się ewangeliczna natura Różańca. Z Ewangelii bowiem dobywa się wypowiadane w nim tajemnice i główne formuły; prócz tego, przez wspomnienie radosnego pozdrowienia anioła i religijnego…

Guadelupe w Meksyku to jedno z największych sanktuariów na świecie. Ponoć rocznie przybywa tam od 10 do 20 mln pielgrzymów. A wszystko to dzięki objawieniom maryjnym, pierwszym zatwierdzonym przez Kościół. 9 grudnia 1531…

Te stosunkowo współczesne objawienia niosą światu proste przesłanie. Wzywają do pokuty i modlitwy różańcowej, korzystania z sakramentów, a więc wzywają do nawrócenia. Maryja błaga ludzi o pokój i pojednanie między sobą. Wizjonerka, której…

Akita to miejsce w Japonii, które obrała sobie Matka Boża, by objawić się niesłyszącej siostrze zakonnej Agnieszce Sasagawie z Instytutu Służebnic Eucharystii. Objawienia te traktowane są przez wielu jako kontynuacja orędzia fatimskiego. W…

„Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata” (słowa Matki Bożej wypowiedziane podczas objawienie w Kibeho w 1981 r.) Rwanda w Afryce – kraj, który doświadczył brutalnej bratobójczej rzezi.…

Podczas objawienia 13 lipca 1917 r. w Fatimie Matka Boża powiedziała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, że Bóg pragnie ratować dusze grzeszników, które idą do piekła. W tym celu na świecie ma być rozpowszechnione…

Rozważania różańcowe z s. Łucją z Fatimy TAJEMNICE RADOSNE 1. Zwiastowanie W fiat Maryi znajduje swój początek dzieło naszego odkupienia. Orędzie mówi: „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do…

Jak dobrze przeżyć 15-minutowe rozważanie pierwszosobotnie? Rozmowa z Maryją ma zmierzać do przyjęcia przez nas Chrystusa wraz z Jego prawdą i miłością zgodnie z zamiarem, z jakim Bóg Ojciec posłał Go do nas.…

Niezwykła historia objawień w miasteczku Banneux w Belgii, blisko granicy z Niemcami, zaskakuje wybraniem przez Matkę Bożą tego państwa, obojętnego religijnie, na ziemię swoich zjawień. Zaledwie 12 dni wcześniej zakończyły się objawienia w…

Mieszkańcy Belgii w pierwszej połowie XX w. masowo odchodzili od wiary chrześcijańskiej i pogrążali się w mrokach ateizmu. Wojny i głód sprawiały, że ludzie skupiali się na przetrwaniu, na sprawach wyłącznie doczesnych. Tylko…

W wysokich Alpach, we Francji 19 września 1846 r. Matka Boża objawiła się dwojgu pastuszkom: 11-letniemu Maksyminowi Girand i 15-letniej Melanii Calvat. Dzieci pasły wówczas krowy na hali należącej do La Salette, gdy…

Lourdes na początku XIX w. było niewielką osadą u podnóża Pirenejów. Dziś stanowi jedno z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych. Dlaczego? Uboga 14-letnia dziewczynka Bernadetta Soubirous 11 lutego 1858 r., jak to czyniła wielokrotnie,…

Od lipca do grudnia 1830 r. nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Katarzynie Laboure ukazywała się trzykrotnie Matka Boża (niektóre źródła mówią jeszcze o objawieniach w marcu i wrześniu 1831 r.). W…

Raz po raz z różnych stron podnosi się zarzut, że katolicyzm czyni z Maryi centralną osobę chrześcijańskiej wiary, podczas gdy Matka Chrystusa jest na kartach Pisma Świętego postacią ukrytą w cieniu. Nie jest…

W poezji Romanosa Pieśniarza Maryja woła: „Pokonana jestem przez pełen miłości smutek i nie mogę znieść myśli o przebywaniu w moich komnatach, kiedy Ty jesteś na krzyżu. Nie mogę myśleć o byciu w…

Od pierwszych wieków chrześcijański zmysł wiary kazał ludziom szukać pomocy u Matki Najświętszej, do jej wstawiennictwa się uciekać, Ją jako najprostszą drogę do Chrystusa postrzegać. Powszechnie wierzono we wszechmoc Maryi przed Bogiem i…

Proklamowanie Matki Bożej Królową jakiegoś narodu znane jest w historii Kościoła. Już w VI w. Etiopia, odczytując wypowiedziane na krzyżu słowa Jezusa jako skierowane do siebie i naśladując św. Jana Apostoła, „wzięła do…

Maryja jest darem dla Kościoła. „Oto Matka twoja” – powiedział do Jana umierający na krzyżu Chrystus (J 19, 27). Wiemy, że śmierć Zbawiciela zaowocowała narodzinami Kościoła, który – jak głosi liturgia – narodził…

Od dwóch tysięcy lat Kościół zachowuje niezachwianą wiarę w dziewicze narodzenie Syna Bożego. Wierzy, że Maryja poczęła swego Syna za sprawą Ducha Świętego, bez udziału ziemskiego ojca. W Credo z 325 r. wypowiadamy…

Wśród wielu tytułów, jakimi wzywamy pomocy Matki Bożej i jakimi wyrażamy naszą ufność w Jej opiekę, znajduje się starożytny tytuł: „Pocieszycielka”. Największym powodzeniem cieszył się on w czasach średniowiecza, ale choć używali go…

Maryja jest brama do nieba; święci powiadają, że jedyną. Skoro można za jednym z teologów mówić o „anonimowym chrześcijaństwie” (ludziach dobrej woli),to z pewnością można też mówić o „anonimowej Maryjności” tych wszystkich, którzy…

Św. Paweł nawołuje: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4, 4), „Zawsze się radujcie!” (1 Tes 5, 16). „Bóg chce, abyś z nadzieją oczekiwał od Niego wielkich rzeczy i z powodu tej nadziei…

Co to znaczy być łaskawym? To znaczy posiadać łaskę i chcieć jej udzielać drugiemu. I już w tym momencie rozumiemy+ wielkość tytułu „Panna łaskawa”. Maryja jest najłaskawsza! Po pierwsze dlatego, że znalazła Ona…

Skąd u Maryi tak wielka moc, że Kościół wzywa Ją tytułem możnej Dziewicy? Jan Paweł II naucza, że źródłem Jej mocy jest „macierzyńska miłość ożywiana łaską”. Dlaczego więc nie mówimy o Maryi jako…

Czym wsławiła się dziewicza Matka Zbawiciela, Ta, którą wzywaliśmy w Litanii Loretańskiej jako Pannę roztropną i czcigodną? Przede wszystkim swym dziewiczym poczęciem i narodzeniem. Poza tym niezachwianą wiernością Bogu – zawsze i wszędzie,…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem: „Panno czcigodna”. To modlitewne wyrażenie kryje w sobie przynajmniej dwa powody, dla których pochylamy się nad Jej dziewictwem ze czcią. Maryja jest Panną – poczęła dziewiczo Syna…

Pierwszym powodem chwały Maryi jest macierzyństwo. Nie ma większej łaski, a jednocześnie większego powołania niż to, by dać światu Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Ale macierzyństwo Maryi przyozdobione jest dodatkowym…

Jezus jest Zbawicielem – to fakt tak oczywisty, że tytuł „Matka Zbawiciela” może przestać w nas budzić podziw dla wielkich cudów Boga i ożywiać naszą miłość do Maryi. Ale tytuł ten powszedniej właśnie dlatego, że często go używamy. Posługujemy się nim…

Znamy definicję Stwórcy – to Ten, który był przed wszystkim, który nie ma początku i który wszystko powołał do istnienia. Stworzenie jest skończone, niedoskonałe, ma w sobie życie z daru Boga. Stworzyciel jest…

W odróżnieniu od innych wezwań Litanii Loretańskiej ten Maryjny tytuł wiąże się z konkretnym wizerunkiem Matki Bożej, który znajduje się w kościele w Genazzano (miasteczku leżącym czterdzieści pięć kilometrów od Rzymu). Powstały w…

Piękna polska kolęda ogłasza: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony”. Przedziwne było to narodzenie Jezusa w noc betlejemską. Z Maryi, nie rzucającej się w…

Wiemy, że Maryja jest przede wszystkim Matką. Zwykle gdy o Niej mówimy, nie używamy Jej imienia, jakbyśmy nie chcieli stawiać się z Nią na jednej płaszczyźnie. Zwracamy się więc do Niej słowami: „Matko…

Zdawałoby się, że wezwanie jest powtórką tematu – przecież Matka nienaruszona to Matka dziewicza! A jednak Kościół umieszcza je w Litanii. Czyżby chciał przez to wskazać na jakiś inny aspekt najstarszego dogmatu Maryjnego?…

W Litanii Loretańskiej wzywamy Maryję tytułem ”Matki Dziewiczej”. To modlitewne wyrażenie zawiera w sobie podwójną treść. Maryja jest Panną – jest Dziewicą „przed urodzeniem” (poczęła dziewiczo Syna Bożego), jest Dziewicą w „narodzeniu” (pozostała…

Powołaniem Maryi było macierzyństwo. Stąd najczęściej mówimy o Niej jako o Matce. Jaka była Matka Jezusa? Tak niezwykła i tak doskonała, że Litania mnoży określenia, by choć trochę uświadomić nam, jak Maryja wypełniła…

Jaką Matką była Maryja? Litania Loretańska nie szczędzi słów, które wyjaśniają tajemnice jej macierzyństwa i przybliżają piękno Jej matczynej miłości. Ponieważ macierzyństwo Maryi jest niezwykłe – Boże! – piszemy o Niej jako Matce…

Katolicy zawsze uznawali Matkę Bożą za swoją Matkę. Ich wiara opierała się na testamencie umierającego Jezusa (zob. J 19, 25-27) oraz na przesłaniu z wesela w Kanie Galilejskiej (zob. J 2, 1-11). Od…

Już teologowie pierwszych wieków nauczali, że Chrystus począł się w łonie Maryi jako Głowa Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. W tym samym okresie powstała też kluczowa dla pobożności maryjnej paralela: Maryja – Ewa. Uczono,…

Kiedy wzywamy Maryję jako Matkę Chrystusa, mniej czy bardziej świadomie myślimy o Niej jako o Matce Mesjasza, bowiem słowa: „Chrystus” i „Mesjasz” oznaczają to samo:·Bożego Pomazańca; Jezus Chrystus to Jezus, który jest Mesjaszem.…

W pierwszych wersetach Litanii loretańskiej zaraz po chwalebnym tytule Bożej Rodzicielki, czcimy Maryję jako Pannę nad pannami. Fakt umieszczenia tego wezwania na samym początku litanii świadczy nie tylko o jego starożytności, ale i…

Bogarodzica… Jest to ­ obok tytułu „Najświętsza Panna ­ najważniejszy i najstarszy tytuł maryjny. Co warte podkreślenia ­ oba powstały nie dla pomnażania chwały Maryi, ale ze względu na obronę godności Chrystusa. Tak jest z każdą prawdą o Maryi i z każdą prawdziwą formą…

Jak pozdrawiać Maryję i wypowiadać Jej chwałę? Jak rozmawiać z Tą, która jest „uosobieniem łaski”? W tradycji zachodniej wyśpiewujemy Litanię loretańską, której pełne treści wezwania ukazują godność i przymioty Matki Bożej. (red.) Świętość…

Maj to miesiąc, w którym świat rodzi się do życia. Miesiąc poświęcony Matce Bożej, która swoim fiat pozwoliła Życiu przyjść na świat. Niezwykle wymowna w polskiej kulturze tradycja nabożeństw majowych świadczy o tym,…