TAG: Dokumenty Papieskie o Różańcu

PIUS XI ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS Jego Świątobliwości Ojca Świętego, Piusa XI, do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymujących. O różańcu świętym Najświętszej Maryi…